Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

M. Majerský: „Racionalizácia škôl v kraji je nevyhnutná“

Krajskí poslanci neprijali VZN o zrušení OA v Bardejove

Tlačová správa

Zrušenie Obchodnej akadémie na Komenského ulici v Bardejove sa skomplikovalo. Krajskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok 27. augusta neschválili všeobecne záväzné nariadenie o zrušení školy, ktorú zo siete škôl už vyradilo ministerstvo školstva.

Návrh o vyradení Obchodnej akadémie zo siete škôl a školských zariadení schválili poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) ešte v máji tohto roka, pričom jej štyri študijné odbory zaradili do zoznamu odborov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove. Ministerstvo školstva v júli návrh akceptovalo a Obchodnú akadémiu v Bardejove vyradilo zo siete škôl a školských zariadení k 31. augustu 2018. Toto rozhodnutie malo potvrdiť všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zrušení školy, to však krajskí poslanci na svojom augustovom rokovaní neschválili. Za VZN, kde je potrebný trojpätinový súhlas, zahlasovalo 34 poslancov, traja boli proti a 19 poslancov sa zdržalo.

Stav, ktorý nastal, nechcem nazvať hneď patovým, ale na jednej strane je Obchodná akadémia de iure zrušená, vyradená zo siete škôl a nemôže plniť funkciu vzdelávacej inštitúcie. Na druhej strane ako právny subjekt nezanikla, keďže nebolo prijaté VZN-ko. Právne vákuum proces komplikuje a sťažuje ďalšie kroky nielen nám ako zriaďovateľovi,“ povedal predseda PSK Milan Majerský. Dodal, že kraj si vyžiadal k vzniknutým skutočnostiam vyjadrenie rezortného ministerstva i právnych expertov.

Aktuálna situácia sa podľa Odboru školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu PSK najviac dotkne práve žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy, ktorí mali podľa návrhu plynule prejsť na nástupnícku organizáciu – Hotelovú akadémiu v Bardejove. „Hotelová akadémia je pripravená prijať žiakov vyradenej obchodnej akadémie, no musí sa tak stať na základe žiadosti rodičov o prestup na túto školu. V tomto smere chceme vyjsť v ústrety a čo najviac komunikovať s rodičmi. Samozrejme, že tí majú možnosť umiestniť svoje deti aj na inú školu či na území alebo mimo Bardejova,“ uviedol Ján Furman, vedúci odboru školstva PSK. Upozornil však na povinnosti rodičov študentov 1. ročníkov, ktorí si musia plniť povinnú školskú dochádzku. Ak nepožiadajú o prijatie na strednú školu do konca augusta, môže nastať situácia, že ich deti bude umiestňovať okresný úrad v sídle kraja,“ povedal J. Furman. Podľa jeho slov, dohodou s odstupným bude ukončený pracovný pomer všetkých zamestnancov OA.

Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Obchodnej akadémie v Bardejove navrhol jej zrušenie v rámci optimalizácie siete škôl v Bardejovskom okrese. Hlavným dôvodom bol klesajúci záujem žiakov o štúdium na tejto škole. Podľa údajov odboru školstva PSK počet žiakov tu za posledných desať rokov klesol z 260 na necelých 90. „V novom školskom roku je zapísaných len 15 žiakov. Udržiavať a financovať školu pri takýchto počtoch je náročné, pretože ani 100 % normatívu nepostačuje na pokrytie nevyhnutných nákladov. Je to neudržateľný stav,“ dodal predseda PSK Milan Majerský s tým, že kraj aj napriek citlivosti problémov chce v racionalizácii stredných škôl pokračovať systematicky v celom kraji.

***

V Prešove 28. augusta 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 28.08.2018 / Aktualizované: 28.08.2018 HoreTlačiť