Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kraj zrekonštruuje vyše 30 školských zariadení

Na opravy použije vyše 5 miliónov eur

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj zmodernizuje viac ako 30 školských zariadení. Okrem budov stredných škôl zrekonštruuje aj internáty, jedálne, športoviská a odborné učebne. Krajskí poslanci na tento účel vyčlenili z rozpočtu 5,2 milióna eur.

Najviac peňazí (730 tisíc eur) poputuje na rekonštrukciu budovy garáže a zateplenie fasády Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove. Druhá najvyššia čiastka (568 tisíc eur) sa požije na zateplenie obvodového a strešného plášťa, rekonštrukciu kotolne a elektroinštaláciu Strednej odbornej školy Garbiarskej v Kežmarku. Značnú sumu peňazí (461 tisíc eur) pridelili krajskí poslanci aj na renováciu hlavnej budovy školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej, ktorá prešla vlani rozsiahlou rekonštrukciou za 990 tisíc eur.

So zateplením budovy môže rátať napríklad SOŠ technická v Humennom (50 tisíc eur), SOŠ drevárska vo Vranove nad Topľou (179 tisíc eur), ale aj budova internátu SOŠ technickej v Poprade, kde sa zároveň vymenia otvorové konštrukcie (357 tisíc eur). Na rovnaký účel sú vymedzené financie pre internátnu časť A Spojenej školy v Sabinove (321 tisíc eur). Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy vrátane recepcie a vnútorného vybavenia čaká aj Hotelovú akadémiu v Prešove. V pláne je tiež archeologický výskum a preložka plynovodu, zároveň sa zateplí športová hala, kde sa zrekonštruuje osvetlenie. Na celú renováciu poskytol kraj škole 223 tisíc eur.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) vyčlenil zo svojho rozpočtu prostriedky aj na modernizáciu vykurovacích systémov a rekonštrukciu kotolní. Peniaze na tento zámer získala SUŠ v Prešove, Spojená škola v Bardejove, SOŠ obchodu a služieb v Prešove a Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Na viacerých školách v kraji sa zrekonštruuje elektroinštalácia a osvetlí sa cvičebný priestor. Modernizáciou prejde SOŠ technická v Prešove, Gymnázium Konštantínova v Prešove a SOŠ Jarmočná v Starej Ľubovni. Okrem iného sa vynoví aj školská jedáleň na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove za 191 tisíc eur a školská jedáleň Hotelovej akadémie v Humennom za 85 tisíc eur.

Multifunkčné ihriská pribudnú Strednej pedagogickej škole v Levoči a SOŠ polytechnickej v Humennom. Dobrou správou pre študentov je, že sa vynovia aj odborné učebne. Na Strednej priemyselnej škole v Poprade sa za 48 tisíc eur zmodernizuje prístrojové vybavenie laboratória robotiky a mechatroniky, na Spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej v Prešove sa za 65 tisíc eur zakúpi vysokozdvižný vozík a CNC stroje do centra odborného vzdelávania, na SOŠ dopravnej v Prešove sa zas zriadi ručná autoumyváreň vo výške 13 tisíc eur.

PSK vyčlenil zo svojho rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov na modernizáciu škôl a školských zariadení v tomto roku doposiaľ 5,2 milióna eur. V rámci bežných výdavkov uvoľnil školám a ich objektom 1,4 milióna eur. Z tohto balíka peňazí sa financovala oprava budovy, učebného pavilónu, spevnenej plochy a odvodnenie školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej, na čo išlo 519 tisíc eur. Oprava strechy a budovy školy a bloku B Spojenej školy v Bardejove si vyžiadala náklady vo výške 135 tisíc eur a oprava rozvodov a príslušenstva ústredného kúrenia na SOŠ v Lipanoch stála 104 tisíc eur.

Osobitný balík peňazí získal kraj z Operačného programu Kvalita životného prostredia na zníženie energetickej náročnosti budovy na školách. Rekonštrukcie za 2,2 milióna eur aktuálne prebiehajú na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou, Spojenej škole v Sabinove, na školskom internáte SPŠ v Bardejove a na školskom internáte v Poprade. Pre ďalších šesť stredných škôl sú podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok – SPŠ Mnoheľova v Poprade, OA v Poprade, SOŠ technická v Humennom, SOŠ Štefánikova vo Svite, SOŠ elektrotechnická Poprad-Matejovce a Spojená škola v Prešove.

PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 76 stredných škôl, 2 jazykové školy, 1 školu v prírode a 1 školský internát. Vlani vynaložil na rekonštrukciu školských zariadení 5,8 miliónov eur, ďalších takmer 2,7 miliónov eur získal z Európskej investičnej banky.

***

V Prešove dňa 23. augusta 2018

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 23.08.2018 / Aktualizované: 23.08.2018 HoreTlačiť