Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK odstráni havarijný stav mostov

Najstaršie z nich majú viac ako 60 rokov

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj plánuje ešte v tomto roku zrekonštruovať päť mostov v najhoršom stave. Ich opravou úplne odstráni havarijný stupeň stavieb na území župy.

Mosty na území PSK majú priemerne 50 – 60 rokov. Najstaršie boli vybudované v medzivojnovom a povojnovom období, čomu zodpovedá aj ich technický stav. V súčasnosti je na území kraja 14 mostov vo veľmi zlom stave, teda v 6. stupni.

Ide o most v Bardejove, Radvani nad Laborcom (okr. ML), Ruskej Volovej (okr. SV), Krásnom Brode (okr. ML), Jezersku (okr. KK), Šarišskom Jastrabí (okr. SL), v Huncovciach (okr. KK), most pred Tatranskou Štrbou (okr. PP), Levočskou Dolinou (okr. LE) a obcou Kremná (okr. SL), most za Brezovicou (okr. SB), Tatranskou Kotlinou (okr. PP), Žalobínom (okr. VT) a za obcou Veľká Franková (okr. KK).

Dva mostné objekty v kraji sú dokonca v havarijnom 7. stupni. Správa a údržba ciest PSK ich chce opraviť ešte v tomto roku a zlepšiť tak celkový technický stav mostov, ktorých má v správe 1239.

„Rekonštrukcia so zahájením v roku 2018 je v závislosti od priebehu obstarávania plánovaná na dvoch mostných objektoch v siedmom stupni. Ide o most pred obcou Krušinec a most za obcou Litmanová,“ priblížil riaditeľ SÚC PSK Peter Kočiško s tým, že rekonštrukcie by sa mal dočkať aj most v 6. stupni v meste Bardejov a dva mosty v zlom stave v 5. stupni v Spišskej Belej a Ladomirovej.

Aktuálne ma SÚC PSK za sebou rekonštrukciu šiestich mostných objektov v stupni 5 a 6 z celkového počtu osem mostných objektov, ktoré boli projekčne pripravené v minulom období. Na ostatné mosty v týchto stupňoch majú cestári rozpočtovo kryté vyhotovenia projektových dokumentácii s následnou plánovanou realizáciou v rokoch 2019 – 2021.

Podľa štatistík SÚC PSK je najviac mostov na území krajskej samosprávy v počte 671 v 3. stupni, čo znamená dobrý stav. V uspokojivom stave, teda vo 4. stupni, je 352 mostov a v zlom stave v 5. stupni je ich 52.

„Na území PSK je momentálne 65 mostov v prvom stupni, teda v bezchybnom stave. Najviac takýchto mostných objektov je v správe a údržbe v oblasti Prešov 18, v oblasti Starej Ľubovni je ich 14,“ ozrejmil Kočiško a dodal, že vo veľmi dobrom stave je 83 mostov v kraji.

Ročne vyčlení župa na rekonštrukciu resp. modernizáciu mostov, vrátane projektových dokumentácií zhruba 2 – 3 milióny eur a približne 500 tisíc eur na bežnú údržbu a opravy mostov. Finančné prostriedky na tento účel môže čerpať aj zo zdrojov EÚ. Už teraz je z týchto financií plánovaná rekonštrukcia piatich mostných objektov na ceste II/575 Medzilaborce – Krásny Brod – Malá Poľana.

Ako doplnil Kočiško, mosty na cestách II. a III. triedy v správe SÚC PSK sa pravidelne kontrolujú raz ročne bežnou prehliadkou a každé štyri roky hlavnou, resp. mimoriadnou prehliadkou pri podozrení poškodenia mosta.

Okrem mostov chce SÚC v tomto roku urobiť aj sanácie zosuvov ciest II. a III. triedy. Konkrétne pôjde o stabilizáciu zosuvu na ceste II/566 Klenová – Ubľa (Ruská Volová), na ceste III/3635 Detrík – Malá Domaša, na ceste III/3892 Stakčín – Kalná Roztoka, ďalej na ceste III/3865 Čabiny – Sukov, ale aj na ceste III/3335 Varhaňovce, a zosuv na ceste III/3431 Záhradné.

***

V Prešove dňa 5. októbra 2018

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 05.10.2018 / Aktualizované: 05.10.2018 HoreTlačiť