Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nominácie na udelenie Ceny PSK môže podať aj verejnosť

Termín je do 30. septembra

Tlačová správa

Významné osobnosti či kolektívy regiónu môžu za svoje mimoriadne zásluhy získať Cenu Prešovského samosprávneho kraja. Návrhy na nominácie môže podať aj verejnosť, a to do 30. septembra.

V nominácii je potrebné uviesť meno navrhovaného laureáta a krátke zdôvodnenie, prečo by mal cenu získať. Návrhy môže poslať ktorýkoľvek občan elektronicky na: jaroslav.timko@vucpo.sk alebo na adresu: Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Laureátov Ceny PSK schvaľuje krajské zastupiteľstvo na základe doporučenia komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK. Cena sa udeľuje za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj kraja a významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Samotná cena predstavuje umelecké dielo – gotickú bránu s doširoka otvorenými dverami, ktoré sú symbolom prijímania nových podnetov.

Od roku 2004 ocenil kraj napríklad aj prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča, horolezca Petra Šperku, in memoriam, Prešovskú univerzitu, kardinála Jozefa Tomka, folklórny súbor Šarišan, lyžiara Adama Žampu, Ľubovniansku nemocnicu, olympionikov Ladislava a Petra Škantárovcov či Gréckokatolícku charitu v Prešove.

Osobnosti a inštitúcie, ktoré prispeli k oživeniu ekonomiky, propagácii regiónu, dosiahli mimoriadne úspechy alebo pomohli pri záchrane ľudského života či materiálnych hodnôt, navrhuje a oceňuje aj župan. Vlani si Cenu predsedu PSK – voľne tvarovaný objekt pripomínajúci ľudské srdce, obomknuté po stranách krídlami – odniesol automobilový pretekár Igor Drotár, historička a autorka mnohých odborných prác i beletrie Nora Baráthová a folklorista Štefan Štec.

Ocenenie symbolizuje citovú spoluúčasť na každom tvorivom počine, ako neodmysliteľnú súčasť rozvoja ľudskej civilizácie. Autorkou oboch diel je akademická sochárka Eva Fišerová.

PSK udelí v tomto roku ocenenia už po 15.-krát. Slávnostný galaprogram sa uskutoční tradične v decembri na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského.

***

V Prešove dňa 9. augusta 2018

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: č. m. 150, I. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 09.08.2018 / Aktualizované: 26.09.2018 HoreTlačiť