Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK odprezentoval projekt Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ v Španielsku

Nadviazal spoluprácu s turistickými organizáciami z Maďarska a Čiech

Tlačová správa

Medzinárodný vlajkový projekt Svätomariánska púť (“Svetlo z východu“), ktorého vedúcim partnerom je Prešovský samosprávny kraj, postupne naberá reálne črty. A to vo forme prvých zrealizovaných investícií na pripravovanej pútnickej trase.

Pútnická trasa bude prepájať najvýznamnejšie mariánske miesta na poľsko-slovenskom pohraničí a bude nadväzovať na Stredoeurópsku mariánsku cestu. Keďže ide o vlajkový projekt, jeho výstupy budú mať dopad na celý poľsko-slovenský región v dlhodobom horizonte. Projekt bude hlavne iniciovať ďalšie projekty vo forme nových investícií na trase, nových foriem zážitkového turizmu a nové pracovné miesta.

V tejto súvislosti sa 24.-28. septembra predseda PSK Milan Majerský spolu s delegáciou zúčastnil pracovnej cesty do Santiago de Compostela v Španielku – najväčšej pútnickej trasy v Európe. V rámci stretnutí s miestnymi regionálnymi samosprávami Galícia a Astúria bol odprezentovaný projekt Svätomariánska púť (“Svetlo z východu“) a taktiež nadviazaná spolupráca na rozvoji pútnického turizmu.

„Projekt Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ bol inšpirovaný práve najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela, preto naše kroky smerovali práve tu. Realizáciou projektu vidíme priestor pre rozvoj pútnického turizmu a takisto je to veľká príležitosť, ako zvýšiť návštevnosť v Prešovskom kraji,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský.

Na stretnutiach so zástupcami regionálnej vlády v Galícii – Xunta de Galicia s riaditeľkou odboru cestovného ruchu a riaditeľom odboru zahraničných vzťahov a EÚ a generálnou riaditeľkou pre ochranu kultúrneho dedičstva z Ovieda (región Astúria) boli delegácii prezentované informácie o pozitívnom ekonomickom dopade pútnickej trasy Camino Xacobeo na oba regióny, ktorým prechádza jedna z trás. Za zmienku stojí fakt, že výdavky na tento turistický produkt sa niekoľkonásobne vrátia do regiónu, ale aj to, že 80 % pútnikov sa opätovne vracia späť, čo potvrdzuje tento fakt.

Delegácia sa zúčastnila aj medzinárodnej konferencie World Trail Conference 2018, na ktorej vystúpili s príspevkami rečníci z rôznych krajín sveta. Počas konferencie PSK nadviazal spoluprácu s turistickými organizáciami z Maďarska a Čiech, ktorá sa týka ďalšieho rozvoja Svätomariánskej trasy vo forme spoločných projektov.

Vlajkový projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je jedným z úspešne predkladaných projektov v rámci výzvy programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020. Plánovaný rozpočet projektu je vyše 4 milióny eur, z toho na slovenskej strane sa preinvestuje viac ako 2,1 milióna eur. Peniaze budú použité na budovanie pútnicko-informačných centier, parkovísk, osvetlenia, bezpečnostných kamier a ďalšie stavebné úpravy.

Koordinátorom projektu je Prešovský samosprávny kraj. Okrem štyroch farností (Levoča, Ľutina, Gaboltov, Litmanová) na slovenskej strane na ňom participujú Inovačné partnerské centrum a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Na poľskej strane ho podporuje Podkarpatské vojvodstvo, Inštitút Medzikulturného dialógu Jána Pavla II. v Krakove a štyri farnosti.

***

V Prešove dňa 5. októbra 2018

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 05.10.2018 / Aktualizované: 05.10.2018 HoreTlačiť