Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kraj do komplexnej rekonštrukcie investoval 2,5 milióna eur

Podtatranské múzeum po troch rokoch otvorené verejnosti

Tlačová správa

Podtatranské múzeum v Poprade bude od 28. marca opäť otvorené verejnosti. Stane sa tak po takmer troch rokoch komplexnej rekonštrukcie, ktorá priniesla múzeu nový vzhľad, moderný interiér i atraktívne expozície. Prešovský samosprávny kraj vyčlenil na celkovú obnovu 2,5 milióna eur.

Múzeum bolo pre rekonštrukciu zatvorené od marca 2015. Zriaďovateľ do celkovej obnovy objektu investoval v I. etape takmer 2,2 milióna eur a v II. etape v roku 2017 ďalších približne 215 tisíc eur. Na zabezpečenie nových expozícií poskytol samosprávny kraj finančné prostriedky vo výške viac ako 112 tisíc eur, sumou 50 tisíc eur prispelo mesto Poprad.

„Úlohou samosprávneho kraja je zveľaďovať a udržiavať kultúrne pamiatky, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Som rád, že PSK významne prispel aj k obnove Podtatranského múzea, ktoré má vyše 130-ročnú tradíciu a je historickou pamäťou tohto regiónu, v ktorom žijeme. Verím, že nové expozičné priestory, exponáty, ktoré doteraz neboli prezentované, zdigitalizované zbierkové predmety priblížia toto múzeum k moderným a návštevníkmi vyhľadávaným kultúrnym inštitúciám 21. storočia,“ uviedol na slávnostnom otvorení predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Podtatranské múzeum návštevníkom ponúkne dve nové stále expozície. Prvá, Poprad a okolie v zrkadle vekov, prezentuje históriu osídlenia podtatranského regiónu od neandertálca po súčasnosť. Jej technická i obsahová náročnosť si vyžiadala niekoľkomesačnú prípravu i inštaláciu.

Expozícia svojím obsahom, štruktúrou, členením poskytne návštevníkovi podstatné informácie o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom živote a prírodnom prostredí mesta Poprad a okolia od praveku až po súčasnosť. Svojím obsahom, prezentovanými predmetmi korešponduje s tematickým zložením zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade a predstaví už zdigitalizované zbierkové predmety,“ uviedla Magdaléna Bekessová, riaditeľka Podtatranského múzea.

Niektoré exponáty z fondu archeológie, numizmatiky, etnografie, histórie, umenia alebo knižnice múzea budú prezentované po prvýkrát, prípadne po dlhšom čase. Nebude chýbať neandertálec z Gánoviec, výdreva obetnej studne z Gánoviec z doby bronzovej, vzácne mince, medaily, odznaky, ninera – unikátny hudobný nástroj zo 17. storočia, reštaurované historické knižničné dokumenty zo 16. storočia, reštaurované umelecké diela, vrstevnicová reliéfna mapa Vysokých Tatier, propagačné predmety a tlačoviny z najvýznamnejších športových podujatí i množstvo fotografií.

Nová expozícia múzea, situovaná na druhom nadzemnom podlaží s plochou 346 m2 predstaví návštevníkom viac takmer 600 kusov zbierkových predmetov. Na druhom nadzemnom podlaží, v novom výstavnom priestore (100 m2), súčasne sprístupní múzeum výstavu pod názvom Múzeum otvorené..., ktorá priblíži doterajšie stavebné úpravy a obnovu budovy, sídla múzea na Vajanského ulici.

Súčasťou komplexnej rekonštrukcie budovy Podtatranského múzea v Poprade bola aj príprava expozičných priestorov na prezentáciu unikátneho archeologického nálezu – hrobky kniežaťa z Popradu - Matejoviec z konca 4. stor. n. l. Päť miestností na prvom nadzemnom podlaží a jedna v suteréne vyčlenených na novú expozíciu zatiaľ nebudú sprístupnené. Realizácia a otvorenie stálej expozície hrobky si bude vyžadovať osobitnú pozornosť, združenie finančných prostriedkov a úzku spoluprácu viacerých odborných inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia. Niekoľko originálnych predmetov hrobky, ktoré múzeu zapožičal Archeologický ústav SAV Nitra, budú môcť ale návštevníci nájsť v rámci novej expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov.

***

V Prešove 27. marca 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 27.03.2018 / Aktualizované: 27.03.2018 HoreTlačiť