Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kraj udelil najvyššie ocenenia v sociálnych službách

Cena pre klienta, ktorý sám pomáha odkázaným

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj dnes už po ôsmy raz odovzdal najvyššie krajské ocenenia v sociálnych službách – Krídla túžby. Ceny za rok 2018 si prevzali traja laureáti v rámci galaprogramu na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského. Jeho súčasťou bol už tradične koncert bez bariér.

O ocenených v troch kategóriách rozhodli na základe nominácií členovia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. Ceny za rok 2018 si z rúk predsedu PSK prevzali traja laureáti.

V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb spomedzi štyroch nominácií získalo Krídla túžby Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. v Hertníku, ktoré komplexné sociálne služby poskytuje odkázaným ľuďom už 25 rokov. Domov sociálnych služieb počas svojej existencie výrazne prispel ku skvalitneniu života ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím zavádzaním rôznych druhov pracovnej terapie i zlepšením materiálnych podmienok. Návrh na ocenenie zaslali zamestnanci a obyvatelia zariadenia.

V kategórii zamestnanec u poskytovateľa sociálnych služieb si krajské ocenenie spomedzi ôsmich nominovaných prevzala Mária Dzuracká z Centra sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom. Klienti i kolegovia, ktorí ju navrhli na ocenenie, si vážia predovšetkým jej odborný i ľudský prístup, schopnosť motivovať prijímateľov k rôznym voľnočasovým i pracovným aktivitám. Osobitne vyzdvihujú jej osobnú zaangažovanosť v starostlivosti o zariadenie, v ktorom pracuje viac ako 38 rokov a zanietenosť v zveľaďovaní centra, často nad rámec pracovných povinností.

V kategórii prijímateľ sociálnych služieb komisia rozhodovala medzi dvomi návrhmi. Cena bola udelená Marcelovi Janičovi z Centra sociálnych služieb Zátišie v Snine - DSS Osadné. Tento 40-ročný klient, ktorý žije v domove sociálnych služieb od svojho detstva, je obdivuhodným príkladom nezištného dobrovoľníctva. Napriek svojmu hendikepu sám pomáha iným – v obci roznáša obedy pre seniorov, pravidelne ich navštevuje a je ich najbližším dôverníkom i spoločníkom. Ochota pomôcť, pracovať na sebe i zmenách vo svojom osobnom živote mu priniesla nomináciu, ktorú zaslal protojerej Pravoslávnej cirkevnej obce Osadné Peter Soroka.

„Udeľovanie ocenení je prejavom vďačnosti poskytovateľom a zamestnancom sociálnych služieb za to, že nahrádzajú svojim klientom domov i za to, že svoju prácu robia srdcom. Často nad rámec svojich možností, síl i pláce, ktorá nezodpovedá náročnosti tohto povolania. Ocenenie je zároveň vyjadrením obdivu klientom, ktorí rozdávajú okolo seba oveľa viac úsmevu a dobrej energie, ako my ostatní a sú pre nás inšpiráciou,“ povedal na odovzdávaní cien predseda PSK Milan Majerský.

Slávnostné odovzdávanie najvyšších krajských ocenení v sociálnych službách bolo aj tento rok spojené s koncertom bez bariér. V galaprograme sa predstavili klienti zo Stropkova, Sniny, Novej Sedlice, Brezovičky, Legnavy i Spišskej Starej Vsi. Už tradične išlo o vybrané vystúpenia z regionálnych koncertov, ktoré sa uskutočnili v priebehu júna vo Vyšnom Kazimíri a na Spišskom salaši pri Spišskom Podhradí.

Podujatie Krídla túžby nadväzuje na tradíciu prehliadky Deň bez bariér, ktorého sedem ročníkov pripravila krajská samospráva v rokoch 2003 až 2009. Udeľovanie ocenení je pridanou hodnotou pre zariadenia, pre zamestnancov i prijímateľov, ktorí svojimi výnimočnými úspechmi, kvalitou služieb a prístupom k práci môžu byť príkladom dobrej praxe a motiváciou pre ostatných. Takúto symboliku nesie v sebe aj samotná cena, ide o keramickú plastiku s motívom okrídlenej barly v žltom srdci.

***

V Prešove dňa 2. októbra 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: č. m. 150, I. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 02.10.2018 / Aktualizované: 03.10.2018 HoreTlačiť