Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dotácie pre kultúru a sociálnu oblasť schválené

660-tisíc eur na mariánske pútnické miesta a pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Tlačová správa

Krajskí poslanci schválili na svojom IX. zasadnutí Zastupiteľstva PSK (22. októbra) vyše 660-tisíc eur na dotácie v oblasti kultúry a sociálnych služieb. Samospráva podporí mariánske pútnické miesta a zlepší poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi.

O dotáciu v programe „Sociálne služby – Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi“ sa prihlásilo 20 žiadateľov. Dotácia bola schválená 17 neverejným poskytovateľom v celkovom objeme 260 876 eur, z toho kapitálové výdavky tvoria 198 124 eur a bežné výdavky 62 752 eur.

Financie využijú na rekonštrukciu, modernizáciu, stavebné úpravy, opravu a údržbu zariadení, nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení, ale aj na nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Najvyššia suma 20-tisíc eur bola pridelená ôsmim neverejným poskytovateľom, a to neziskovým organizáciám VALLE, Dar pokoja, Seniorpark, Centrum sociálnych služieb „Johanka“, Humanitarian, Arcidiecéznej charite Košice, Spišskej katolíckej charite a Domovu sv. Dominika.

O dotáciu v programe „Kultúra – Podpora mariánskych pútnických miest v PSK“ si nárokovalo 16 žiadateľov, z toho 12 žiadosti bolo zameraných na kapitálové výdavky, štyri na bežné výdavky. Z celkového počtu sa jedna žiadosť podľa Výzvy č. 2 v zozname mariánskych pútnických miest nenachádzala, preto nebola akceptovaná.

Poslanci rozdelili celkovo 400-tisíc eur, z toho na kapitálové výdavky vyčlenili 386 500 eur, na bežné výdavky 13 500 eur. Dotáciou podporili farnosti v Gaboltove, Levoči, Litmanovej, Ľutine, Vranove nad Topľou, Stropkove, Humennom, Čirči, Krásnom Brode, vo Veľkom Šariši, v Mikovej, Ľubovci, Sečovskej Polianke, Ortuťovej a Hrabskom.

Najvyššia suma v tomto programe bola 62-tisíc eur, najnižšia 3000 eur. Dotácie využijú farnosti na rekonštrukciu, modernizáciu, stavebné úpravy, výstavbu, opravu a údržbu. Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha v Gaboltove napr. v rámci dotácie dobuduje a upraví hygienické zariadenia a prístrešok pre podporu pútnického turizmu, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hrabské za získané financie zrekonštruuje kaplnku Spolutrpiacej Bohorodičky a kaplnky Matky ustavičnej pomoci v Hrabskom.

Prostriedky, ktoré v tomto roku nevyužijú, budú použité na dotácie v budúcom roku.

***

V Prešove dňa 2. novembra 2018

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

formát PDF Schválené dotácie - na stiahnutie (53,1 kB)

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 02.11.2018 / Aktualizované: 06.11.2018 HoreTlačiť