Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kraj zmodernizuje cesty v pohraničí za viac ako 14 miliónov eur

Otvorili zrekonštruované úseky Prešov - Bardejov

Tlačová správa

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja odovzdala do užívania zrekonštruované úseky ciest v rámci projektu Modernizácia cestného spojenia Prešov – Bardejov – Gorlice. Iniciatíva, podporená z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020 sumou takmer 3,5 miliónov eur, má prispieť k zlepšeniu dopravy a zvýšeniu bezpečnosti ciest v pohraničí.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) ako projektový partner reagovala na výzvu vyhlásenú ešte v januári 2016 predložením žiadosti o poskytnutie finančného príspevku spolu s vedúcim partnerom projektu Malopoľským vojvodstvom.

Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov predstavuje čiastku vyše 7 miliónov eur. Na slovenskej strane sa pritom preinvestovalo približne 3,5 milióna eur, pričom 10 % bolo financovaných zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 5 % zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja. Realizáciou projektu sa sledovalo posilnenie regionálnej mobility prepojením dopravných uzlov s infraštruktúrou tzv. medzinárodného koridoru TEN-T. Zhotoviteľom stavebných prác sa po verejnom obstarávaní stala EUROVIA SK, a.s.

V rámci projektu došlo k modernizácii 8,606 km ciest na troch stavebných objektoch Raslavice – Janovce v dĺžke 5,023 km, Kľušov - Bardejov v dĺžke 1,933 km a Regetovka – Becherov v dĺžke 1,65 km a k rozsiahlej rekonštrukcií 2 mostných objektov. Práce na úsekoch sú ukončené a momentálne prebieha preberacie konanie.

„Na túto stavbu sme mimoriadne hrdí. Začali sme s rekonštrukciou cesty II/545 ako spojnice krajského mesta Prešov a okresného mesta Bardejov, ktorá bola v zlom stavebno-technickom stave. V rekonštrukcii tejto cesty budeme pokračovať aj naďalej v úseku Kapušany - Tulčík - Demjata a Janovce – Kľušov,“ informoval Peter Kočiško, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom SÚC PSK v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 realizuje súbežne viaceré veľké cestné projekty. Jedným z nich je Rozvoj cestnej infraštruktúry Snina – Medzilaborce – Krosno v hodnote 2,4 mil. €, v rámci ktorého sa revitalizujú úseky Medzilaborce – Palota, Čabalovce – Hostovice v dĺžke 12,3 kilometra. Druhým úspešným projektom je Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno za 2,3 mil. eur, ktorý sa týka ciest Miroľa – Staškovce, Makovce – Staškovce v dĺžke 8,7 kilometra. V súčasnom období prebieha proces verejného obstarávania v rámci projektu Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 2. etapa, ktorý za takmer 3,5 miliónov eur umožní rekonštrukciu úsekov Slovenská Ves – Spišská Stará Ves a Haligovce v celkovej dĺžke takmer 22 kilometrov. Výsledkom cezhraničnej spolupráce je aj schválený projekt Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor, ktorý by mal slovenskej strane priniesť modernizáciu 8 km ciest Raslavice –Lopuchov a Stuľany – Kuková za približne 2,5 mil. eur.

***

V Prešove 11. mája 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.05.2018 / Aktualizované: 11.05.2018 HoreTlačiť