Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Catching-up Regions implementuje plán rozvoja kraja

Iniciatíva pre tzv. „dobiehajúce“ regióny úspešne napreduje

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj, ktorý je zapojený ako pilotný región na Slovensku do iniciatívy Catching-up Regions, úspešne pokračuje v implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK (AP). Cieľom adresnej pomoci Európskej komisie a Svetovej banky je zvýšiť výkonnosť regiónu, zdynamizovať ekonomický rozvoj či efektívne využívať eurofondy. Zahraniční experti ako aj ďalší aktéri intenzívne diskutovali o progrese i problémoch realizácie plánov počas dvojdňového stretnutia na Úrade PSK.

Rokovanie zástupcov Európskej komisie, expertov a konzultantov Svetovej banky, odborníkov PSK, zástupcov krajskej samosprávy i ďalších reprezentantov z relevantných oblastí sa uskutočnilo od 13. do 14. septembra v rámci tretieho stretnutia Riadiaceho výboru. Od zapojenia PSK do iniciatívy v januári t.r. majú dotknutí aktéri za sebou viacero pracovných stretnutí, diskusií i spoločných webexov. Súčasťou jednotlivých aktivít bolo aj vypracovanie analýz a prieskumov zameraných na celý prešovský región.

„Prvé tri mesiace realizácie tejto iniciatívy sme so zástupcami regionálnej samosprávy vyberali prioritné oblasti a komponenty, ktorým sa budeme venovať. Nedajú sa riešiť všetky slabiny kraja, ale vytipovali sme štyri oblasti, na ktorých chceme intenzívne pracovať a nájsť modelové riešenia problémov,“ uviedol zástupca Európskej komisie Andreas von Busch. Ten konkretizoval, že v kraji sa budú hľadať riešenia pre zlepšenie energetickej efektívnosti budov, pre využívanie geografického informačného systému, pre zvýšenie výkonnosti v oblasti cestovného ruchu, ale aj pre lepšie prepojenie vzdelávania a trhu práce. „Zistili sme, že je nesúlad medzi kvalifikáciou absolventov škôl a medzi požiadavkami, ktoré majú firmy v rámci tohto regiónu. Ľudské zdroje sú jedným z najdôležitejších vstupov, keď sa bavíme o konkurencieschopnosti a efektívnosti a práve tu existuje rozpor medzi dopytom a ponukou na trhu práce,“ povedal zástupca Európskej komisie.

Odstraňovanie prekážok vo vybraných oblastiach, ktoré dokument definoval, dosahovanie jednotlivých výziev a získanie potrebných investičných zdrojov na dosiahnutie cieľov bude dlhodobý proces. „Sme možno v polovici celého projektu, ktorý je určite náročný, ale výsledok by mal byť citeľný a hmatateľný pre ľudí z nášho kraja,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Ako dodal, na externú časť implementácie akčného plánu vypracovaného za pomoci Európskej komisie a Svetovej banky, poskytuje finančnú pomoc Európska komisia, ktorá bude kraj smerovať aj pri získavaní ďalších zdrojov zo štrukturálnych a investičných fondov.

Na území Slovenska je Prešovský samosprávny kraj pilotným regiónom, ktorému je pri príprave a implementácii tzv. akčného plánu poskytnutá technická pomoc zo strany Európskej komisie a Svetovej banky. Zapojenie do Iniciatívy podporuje z národnej úrovne aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Pôvodne mala Iniciatíva Catching-up Regions končiť v júni 2019, Európska komisia však už prejavila záujem o pokračovanie spolupráce s PSK.

***

V Prešove dňa 14. septembra 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 17.09.2018 / Aktualizované: 17.09.2018 HoreTlačiť