Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Bowlingový turnaj PSK pomáhal už po 11- krát

Takmer 10 tisíc eur zmierni ťažké osudy rodín v kraji

Tlačová správa

Benefičný bowlingový turnaj o Putovný pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja opäť pomáhal. Vďaka jeho benefičnému poslaniu sa v pondelok 12. marca podarilo prerozdeliť 9 800 eur medzi štrnásť rodín z regiónu, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách. Podujatie, ktoré sa konalo v spolupráci so spoločnosťou 4 SPORT už po jedenásty raz, podporili mnohé významné osobnosti z celého kraja.

Bowlingový turnaj mal aj tentoraz charitatívny podtext. Jeho poslaním bolo zmierniť nepriazeň osudu jednotlivcov i rodinám finančným príspevkom a adresovať ho tým, ktorí sú na pomoc odkázaní. „Je ťažké čo i len počuť, predstaviť si životné príbehy takto skúšaných ľudí, nie to ich prežiť. Hoci naša ponúknutá pomoc často nevyrieši a nezvráti nepriazeň osudu, snáď aspoň prinesie nádej v dobrých ľudí, ktorí sa stretli aj na tomto benefičnom turnaji. Som rád, že ľudská spolupatričnosť tu funguje. Nikto na tomto svete by sa nemal cítiť osamotený vo svojich starostiach či problémoch,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Na turnaji sa podarilo na štartovnom vyzbierať 9 800 eur, ktoré sa prerozdelili medzi 14 rodín, predovšetkým medzi deti a mladých ľudí z rôznych kútov regiónu. Prijímatelia, všetci s ťažkými zdravotnými komplikáciami, si prevzali po 700 eur.

Výťažok z turnaja pomôže Márii Novotnej z Tulčíka, ktorá trpí vzácnym a ťažko liečiteľným ochorením mozgu a na čiastočný návrat do života potrebuje nutne rehabilitácie. Špeciálna autosedačka a ortopedický matrac pomôže Karolkovi Richnavskému z Prešova, repasovaná načúvacia pomôcka zas uľahčí komunikáciu Šimonovi Sarakovi z Rudľova, ktorý je od narodenia úplne nepočujúci. Sponzorský príspevok využije rodina Dávida Žida zo Stakčína na ďalšiu z náročných operácií bedrového kĺba. Špeciálne multifunkčné zariadenie na polohovanie si bude môcť zaplatiť rodina 3,5- ročného Sebastiána Šelepa z Kežmarku, ktorý sa narodil s poruchou mozgových štruktúr a reverzné chodítko pomôže v pohybe 6-ročnej Leyle Tasli zo Stropkova, ktorá prekonala detskú mozgovú obrnu. Darované peniaze poputujú na úhradu rehabilitačných pobytov pre Timoteja a Alexa Stanovčákových z Ľubiše, Adamovi Vasičkaninovi z RaslavícDanielovi Roháčovi z Medzilaboriec. Autistom Jarkovi a Tadeášovi Sarikovcom z obce Sedliská vďaka príspevku rodičia prispôsobia ich bývanie, podobne ako aj v rodine Adriany Matysovej zo Svidníka. V ťažkej životne situácii sa ocitli i Veronika Kandráčová z Popradu, súrodenci Vaškeboví z LevočeKušniríkoví zo Starej Ľubovne, kde finančné príspevky pomôžu zabezpečiť najnutnejšie životné náklady predovšetkým školopovinných detí.

Bowlingového turnaja s charitatívnym podtextom sa zúčastnili desiatky známych osobností verejného, spoločenského života, ale aj podnikateľskej verejnosti nielen z Prešova, ale z celého kraja. V prešovskom Bowlingu pri Trati pre dobrú vec zápolilo dovedna 23 družstiev. Okrem Prešovského samosprávneho kraja, súťažili tímy za mestá Prešov, Svit, ale i Prešovská univerzita a novinári. Hrali aj zástupcovia viacerých spoločností a podnikateľských subjektov, ako napríklad Metrostav, Movyrob, Unistav, Arprog, CMR, JUST poisťovňa, Ibeg, Rakystav, Louma a Tampex. Do bojov zasiahlo aj občianske združenie Via Magna z Vranova nad Topľov.

Benefičný bowlingový turnaj predsedu PSK pomáhal už po jedenástykrát. Doteraz sa na ňom prerozdelilo spolu takmer 58 tisíc eur pre 56 príjemcov či rodín.

***

V Prešove 12. marca 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

Príjemcovia výťažku 11. ročníka benefičného bowlingového o turnaja o putovný pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Mária Novotná, Tulčík, okres Prešov

Účel: Rehabilitácia v Adeli Medical centre Piešťany

Päťročná Mária trpí od 3 rokov Rasmussenovou encefalitídou, veľmi zriedkavým a ťažko liečiteľným ochorením, ktoré postihuje mozog. Príčiny ochorenia nie sú jasné. Mária má za sebou ťažkú operáciu v Prahe, ktorá jej umožnila žiť aspoň s jednou časťou mozgu. Zostala však po nej ležiaca, odkázaná na rehabilitáciu, ktorá by ju aspoň čiastočne vrátila do života.

Karol Richnavský, Prešov

Účel: Zakúpenie ortopedického matraca a špeciálnej autosedačky

Sedemročný Karolko má Downov syndróm a chodí do špeciálnej základnej školy. Okrem špeciálnej starostlivosti, ktoré si vyžaduje toto vrodené vývojové ochorenie, má zníženú imunitu, ktorá mu spôsobuje ďalšie zdravotné ťažkosti.

Šimon Saraka, Rudľov, okres Vranov n/T

Účel: Repasovanie načúvacej pomôcky

Žiak 5. triedy má od narodenia 100 % hluchotu. Dorozumieva sa pomocou načúvacej pomôcky, ktorú je ale nutné 2x do roka repasovať. Táto renovácia je pomerne nákladná a pre rodinný rozpočet aj veľmi zaťažujúca.

Dávid Žido, Stakčín, okres Snina

Účel: Príspevok na operačný zákrok v Kladne (ČR)

14-ročný predčasne narodený Dávid má za sebou viacero náročných operačných zákrokov. Jeho ľavá noha je slabšia, ľavú ruku vôbec nepoužíva a chôdza je nestabilná a nesúmerná. Jeho zdravotný stav si žiada ďalšiu operáciu, tentoraz bedrového kĺbu.

Timotej a Alex Stanovčákoví, Ľubiša, okres Humenné

Účel: Rehabilitácia v centre Svetielko v Prešove

Timotej a Alex sa narodili predčasne. Majú detskú mozgovú obrnu a postihnuté dolné i horné končatiny. Chlapci nechodia a na presun používajú invalidné vozíky. Navštevujú špeciálnu základnú školu, sú štvrtáci.

Sebastián Šelep, Kežmarok

Účel: Zakúpenie vertikalizačného zariadenia LiwCare baffin automatic

3,5-ročný Sebastián sa narodil s poruchou vo vývoji mozgových štruktúr, k tomu sa pridružili aj ďalšie zdravotné problémy. Pre tieto komplikácie výrazne zaostáva v motorickom vývoji.

Je s ním ťažká manipulácia, ktorú by rodičom uľahčilo špeciálne multifunkčné zariadenie na zvislé polohovanie synčeka.

Adam Vasičkanin, Raslavice, okres Bardejov

Účel: Rehabilitácia v Adeli Medical centre Piešťany

Adamko má štyri roky a je z dvojčiat. Trpí zmiešanou formou detskej cerebrálnej parézy. Poškodenie mozgu mu zatiaľ znemožňuje samostatnú chôdzu. Pre zlepšenie stavu sú nevyhnutné pravidelné rehabilitácie, ktoré sú pre rodinu s piatimi deťmi finančne neúnosné.

Daniel Roháč, Medzilaborce

Účel: Rehabilitácia v Adeli Medical centre Piešťany

Daniel má 9 rokov, nechodí a nerozpráva. Spôsobila to mozgová obrna, ku ktorej sa pridružila epilepsia. Napriek ťažkému zdravotnému stavu má Daniel obrovskú chuť do života, teší sa najmä televíznym rozprávkam.

Leyla Tasli, Stropkov

Účel: Zakúpenie reverzného chodítka

6-ročná Leyla prekonala detskú mozgovú obrnu. Zákerná choroba jej spôsobila veľký fyzický hendikep a znemožnila jej samostatne chodiť. Vo vývoji zaostáva za svojimi rovesníkmi. O to s väčšou radosťou si prezerá knihy a hlavne obrázky.

Adriana Matysová, Svidník

Účel: Úhrada nákladov na vymaľovanie bytu a bežných životných nákladov

O 43-ročnú, zdravotne hendikepovanú p. Adrianu sa po smrti rodičov už desať rokov stará jej sestra. Situácia je v rodine ťažká aj po finančnej stránke. Vzhľadom na nízke príjmy, ale i výdavky na lieky, má rodina problémy so zabezpečeným bežných životných nákladov.

Súrodenci Vaškeboví, Levoča

Účel: Úhrada bežných životných nákladov vrátane stravy a ošatenia detí

Mnohopočetná rodina s ôsmimi deťmi žije v ťažkých sociálno-ekonomických podmienkach. Rodičia majú problémy so zabezpečením bežných životných nákladov vrátane starostlivosti najmä o školopovinné deti.

Veronika Kandráčová, Poprad

Účel: Zmiernenie ťažkej životnej situácie rodiny

Veronika má 13 rokov. Vychováva ju stará mama, ktorá má sama zdravotné problémy. Rodina je v ťaživej životnej situácii.

Jarko a Tadeáš Sarik, Sedliská, okres Vranov nad Topľou

Účel: Príspevok na úpravu bývania

Súrodenci 20-ročný Jarko a 19- ročný Tadeáš prekonali detskú mozgovú obrnu. Dôsledky ochorenia znásobuje autizmus a s tým súvisiace známky agresivity a sebatýrania. Rodičia musia predvídať nebezpečnosť situácií a predchádzať úrazom, čomu rodičia prispôsobujú fungovanie rodiny a predovšetkým bývanie.

Súrodenci Kušniríkoví, Stará Ľubovňa

Účel: Zabezpečenie základných životných potrieb

Mnohopočetná rodina so 6-timi deťmi, z toho štyri s výrazným zdravotným hendikepom, bojuje s nepriazňou osudu i problémami s finančným zabezpečením základných životných potrieb.

***

Zoznam súťažných družstiev/ donorov

Prešovský samosprávny kraj, Mesto Prešov, poslanci mesta Prešov, Prešovská univerzita, mesto Svit, Technické služby, Spravbytkomfort, Správa a údržby ciest PSK, Arprog, Unistav, CMR, Via Magna Vranov, JUST poisťovňa, Metrostav, Movyrob, PehaeS, Ibeg, Rakystav, Louma, Tampex, Patiserrie Michelle, Drím Tím a novinári.

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 12.03.2018 / Aktualizované: 13.03.2018 HoreTlačiť