Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Magazín PSK 2016 - 02

Magazín PSK - február 2016

Videozáznam

 dekoračný obrázok

Obsah:

 1. Dotácie PSK - žiadosti do konca apríla
 2. Poslanci odsúhlasili PHSR
 3. Volejbalista Martin Sopko - najúspešnejší športovec PSK
 4. Od roku 2004 PSK podporil šport sumou 16 miliónov eur
 5. V Prešove otvorili Centrum odborného vzdelávania
 6. Hrad v Kežmarku sa bude opravovať
 7. Jednota dôchodcov a PSK podpísali dohodu
 8. Finále ZENIT-u v Prešove

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod 

 • Volejbalista Martin Sopko je športovcom PSK za rok 2015
 • Subjekty môžu požiadať samosprávny kraj o dotáciu
 • V Prešove otvorili štvrté Centrum odborného vzdelávania

Dotácie PSK - žiadosti do konca apríla
Z PSK: Výzva a tlačivá na www.po-kraj.sk

Šport, kultúra a sociálne služby – to sú oblasti, v ktorých môžu organizácie sídliace v Prešovskom kraji požiadať o dotáciu na svoje aktivity. PSK vyčlenil z rozpočtu 300 tisíc eur z vlastných príjmov na podporu aktivít žiadateľov, ktorí predložia žiadosť o dotáciu.

 • Eduard Vokál, poslanec Z PSK (Sabinov): "Môže byť vydávanie kníh ... a to sú verejno-prospešné akcie."
 • Štefan Bieľak, podpredseda PSK (Kežmarok): "Samozrejme, že tá suma nie je veľká a tých požiadaviek ... či táto suma sa nenavýši."

O rozdelení 270 tisíc eur rozhodnú poslanci a sumu 30 tisíc eur bude mať k dispozícii predseda PSK Peter Chudík. O dotáciu sa môžu uchádzať mestá a obce, občianske združenia, rôzne právnické osoby, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby, tiež podnikatelia a fyzické osoby. Žiadosť je potrebné predložiť do 30. apríla.

 • Štefan Bieľak, podpredseda PSK (Kežmarok): "Následne do konca mája sa tie žiadosti posúdia ... minúť počas tohto kalendárneho roka."
 • Eduard Vokál, poslanec Z PSK (Sabinov): "Samospráva v rámci svojej politiky má byť takým katalyzátorom ... čo je dobré, že je podporované."

Minimálna suma dotácie je tisíc a maximálna päťtisíc eur. Podmienkou je vlastné spolufinancovanie žiadateľov vo výške 20 % nákladov. Výzva na dotácie a všetky potrebné tlačivá pre záujemcov sú zverejnené na webovej stránke PSK – www.po-kraj.sk.

« obsah

Jingel – Prešov

Poslanci odsúhlasili PHSR
Regionálny rozvoj: Dôraz na dopravnú infraštruktúru

Poslanci prešovskej krajskej samosprávy sa na svojom rokovaní vo februári zaoberali Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020. PHSR musia mať podľa zákona spracované samosprávy na všetkých úrovniach. Ide o základný rozvojový a zároveň strategický dokument, ktorý určuje smer a línie rozvoja Prešovského samosprávneho kraja.

 • Michal Sýkora, poslanec Z PSK (Poprad): "Myslím si, že ten dokument je dobrý ... spracovať ďalšie záväzne dokumenty."
 • Stanislav Kahanec, poslanec Z PSK (Prešov): "Mňa osobne zaujíma akčný plán ... akčný plán pred sebou."

Na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020 budú nadväzovať ďalšie plány a dokumenty, kde budú jednotlivé oblasti ako napríklad doprava, cestovný ruch, priemyselné oblasti, školstvo podrobne rozpracované. Najdôležitejším pre región je predovšetkým rozvoj infraštruktúry.

 • Michal Sýkora, poslanec Z PSK (Poprad): "Bez infaštruktúry sa rozvoj regiónu nedá zabezpečiť ... spojenie s Bratislavou."
 • Stanislav Kahanec, poslanec Z PSK (Prešov): "Doprava tu dlhodobo robí problémy ... potrebujeme sa ako východ z toho vymaniť."

« obsah

Jingel - PSK

Volejbalista Martin Sopko - najúspešnejší športovec PSK
Šport: V kolektívoch prvenstvo obhájili prešovskí hádzanári

Už 13. ročník slávnostného vyhlásenia najúspešnejších športovcov a športových kolektívov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015 sa konal 23. februára v Divadle Jonáša Záborského. Titul najúspešnejšieho športovca získal volejbalista Martin Sopko, ktorý sa stal i najlepším volejbalistom Slovenska.

 • Martin Sopko, volejbal, najúspešnejší športovec PSK za rok 2015: "Ten rok 2015 bol pekný ... veľké šťastie a taká veľká hrdosť."

Prvenstvo v kategórii kolektívov dospelých obhájili hádzanári Tatranu Prešov. Tí zvíťazili aj v kategórii mládežníckych kolektívov. Z minuloročnej desiatky najúspešnejších neostal kameň na kameni – a svoju pozíciu neobhájil ani jeden športovec, tri najúspešnejšie športové kolektívy v kategórii dospelých a tri v mládežníckej kategórii. Ocenení boli aj najúspešnejší študenti stredných škôl, najúspešnejšia stredná škola, zdravotne postihnutý športovec, udelená bola Cena predsedu PSK. Víťazom internetového hlasovania sa o 45 hlasov stali prešovské mažoretky LABI.

 • tabuľky:

Najúspešnejší športovec PSK za rok 2015

 • Martin Sopko – volejbal, VK Mirad PU Prešov

Najúspešnejší športovci PSK 2015 (bez určenia poradia)

 • Veronika Balážová - taekwondo, ŠK Taekwondo Ge-Baek Prešov
 • Mykola Bolotňuk - zápasenie, Vihorlat Snina
 • Melánia Daňková - aerobik a mažoretkový šport, KGŠ Slávia PU Prešov a Tedasky Sabinov
 • Matej Falat - zjazdové lyžovanie, Ski klub Drienica
 • Marcel Lux - volejbal, VK Mirad PU Prešov
 • Ina Macejková - karate, KK Katsudo Sabinov
 • Radovan Pekár - hádzaná, Tatran Prešov
 • Lukáš Urban - hádzaná, Tatran Prešov
 • Jana Vašková - silový trojboj, KSTaK Matej Bardejov

Najúspešnejšie kolektívy dospelých za rok 2015

 • 1. miesto: Tatran Prešov – hádzaná
 • 2. miesto: VK Mirad PU Prešov – volejbal
 • 3. miesto: FK Prešov – futsal

Najúspešnejšie kolektívy mládeže PSK za rok 2015

 • 1. miesto: Tatran Prešov – hádzaná
 • 2. miesto: VK Slávia Svidník – volejbal
 • 3. miesto: Kickboxing Club Panter Prešov – kickbox

Najúspešnejší študenti stredných škôl v PSK za rok 2015

 • Tatiana Šutranová - hádzaná (ŠŠK Bemaco Prešov), Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov
 • Martin Joppa - hokej na sánkach, Spojená škola Juraja Henischa Bardejov

Najúspešnejšia stredná škola za rok 2015

 • Spojená škola, Centrálna 464, Svidník

Cena pre hendikepovaného športovca

 • Dušan Pitoňák - curling, Tatranská Štrba

Cena predsedu PSK Petra Chudíka

 • Tanečno-športový klub Grimmy Prešov – pri príležitosti 20. výročia založenia

Internetový víťaz

 • Mažoretky LABI Prešov – mažoretkový šport (6 980 hlasov)
 • ukážka spoločné foto – 3 sek.

« obsah

Jingel - PSK

Od roku 2004 PSK podporil šport sumou 16 miliónov eur
Šport: Sú to telocvične, futbalové ihriská, dotácie klubom i ľadová plocha

Vyhlásenie ankety najúspešnejších športovcov PSK je morálnym ocenením za úspešnú reprezentáciu regiónu a dosiahnuté výsledky. Prešovský vyšší územný celok však podporuje šport materiálne a finančne a nebolo toho málo. Od roku 2004 do roku 2015 poskytol kraj do rozvoja športu takmer 16 miliónov eur. Krajská samospráva podporuje šport predovšetkým prostredníctvom stredných škôl, ktorých je zriaďovateľom.

 • Peter Chudík, predseda PSK: "Keď môžem povedať, za to obdobie 2004 – 2015 ... a ďalšie sú otvorené."

Športové kluby a samosprávy môžu žiadať o podporu prostredníctvom dotácií. Takto kraj rozdelil už jeden milión eur. PSK prostredníctvom združenej investície podporil aj výstavbu tréningovej ľadovej plochy v Prešove s rozpočtom 1,6 milióna eur, kde prispel čiastkou 700 tisíc. Tu aktuálne prebieha elektronická súťaž na dodávateľa.

 • Peter Chudík, predseda PSK: "My skôr pôjdeme do takejto podpory pre deti a dorast ... v rámci jednotlivých zariadení."

Športoviská, výstavbu ktorých kraj podporil a telocvične pri stredných školách využívajú nielen žiaci, ale aj profesionálne kluby a široká verejnosť a slúžia na organizovanie športových i kultúrnych podujatí.

« obsah

Jingel - Prešov

V Prešove otvorili Centrum odborného vzdelávania 
Školstvo: Pripravovať má odborníkov na CNC stroje

V Prešove 26. februára otvorili Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie pri Spojenej škole na Ulici Ľudmily Podjavorinskej. Stalo sa tak necelé tri mesiace od uzatvorenia dohody o vytvorení centra, pod ktorú sa podpísali Prešovský samosprávny kraj, spoločnosť Spinea a spojená škola.

 • Anton Muška, riaditeľ SŠ, Ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove:"Sme dostali tri nové CNC stroje, jednu trojosú frézku... kvalitne pripravení pre zamestnávateľov."

Cieľom centra je pripraviť odborníkov pre CNC stroje. Žiaci môžu nájsť pracovné uplatnenie v spoločnosti Spinea ako vysoko kvalifikovaní programátori, zoraďovači, operátori CNC strojov, konštruktéri, technológovia. Vybudovanie centra stálo 200 tisíc eur.

 • Ľubomír Bezák, výkonný riaditeľ spoločnosti Spinea: "Tým, že vidíme fyzickú realizáciu ... budú pripravení na prax."

Okrem naberania praktických zručností sa u žiakov odbúra obava a neskúsenosť z obsluhy drahých CNC strojov vo výrobnom procese. Ich cena sa pohybuje v rozmedzí jeden až 1,5 milióna eur. Centrum má pripravovať študentov ale aj záujemcov, ktorí sa chcú uplatniť v tomto segmente výroby.

« obsah

Jingel - Kežmarok

Hrad v Kežmarku sa bude opravovať
Kultúra: Na novú fasádu pôjde 500 tisíc eur

Kežmarský hrad dlhodobo trápi problém s vlhkými múrmi. Tento rok sa dočká obnovy fasáda na nádvorí a to za viac ako pol milióna eur. Sumou 250 tisíc eur prispel Úrad vlády a ďalších takmer 300 tisíc vyčlení na odvlhčenie hradu Prešovský samosprávny kraj. Problém sa doteraz riešil vždy len čiastkovo, no hrad potrebuje komplexné riešenie.

 • Erika Cintulová, riaditeľka Múzea v Kežmarku: "Našou povinnosťou je ochraňovať zbierkové predmety ... do výšky dvoch metrov."
 • Peter Chudík, predseda PSK: "Po tej obhliadke sme sa dohodli s pani riaditeľkou, že v prvom rade sa spusti súťaž ..., ktorá je vstupná časť."

V prvej etape sa v tomto roku bude realizovať odvlhčenie hradu z nádvoria, sanačné omietky a reštaurátorské práce, ako napríklad oprava pieskovcových prvkov či reštaurovanie fresiek a nápisov v okenných častiach nádvoria.

 • Peter Chudík, predseda PSK: "Toho roku by sa mala spustiť prvá časť, v druhom roku 2017 chceme dať ... vyzeral úplne nanovo."
 • Erika Cintulová, riaditeľka Múzea v Kežmarku: "Najprv musíme počkať na výsledok verejného obstarávania ... výsledný efekt bol pre nás naozaj uspokojivý."

V predchádzajúcom roku podľa štatistiky navštívilo hrad vyše 37 tisíc ľudí. Práce by mali prebiehať počas turistickej sezóny a návštevníci by nemali pocítiť obmedzenia pri návšteve hradu v Kežmarku a to ani počas tradičných letných podujatí. Tento hrad je unikátny aj tým, že ako jediný sa nachádza v centre mesta.

« obsah

Jingel - PSK

Jednota dôchodcov a PSK podpísali dohodu
Spoločnosť Kraj podporuje seniorov v kultúre, vzdelávaní, športe

Prešovský samosprávny kraj podpísal memorandum o vzájomnej spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku. Ide o početnú organizáciu, ktorá zastupuje vyše osemtisíc seniorov v regióne.

 • Pavel Guman, predseda krajskej organizácie JDS: "Podpísanie memoranda je len vyvrcholením tej našej doterajšej spolupráce ... zlepšenie života seniorov v Prešovskom samosprávnom kraji."

Jednota dôchodcov a krajská samospráva spolupracujú pri organizovaní kultúrno-spoločenských a športových podujatí na území kraja, ale aj pri vzdelávaní seniorov, napríklad v knižniciach, pripravujú nové podujatia ako napríklad Babička kraja.

« obsah

Jingel - Prešov

Finále ZENIT-u v Prešove 
Školstvo: Žiaci súťažili v programovaní, strojárstve, elektronike

Spojená škola na ulici Ľudmily Podjavorinskej v Prešove bola od 9. do 11. februára dejiskom slovenského finále súťaže stredoškolákov ZENIT. Mladé talenty súťažili v strojárstve, elektronike a programovaní. Finalisti ZENIT-u museli preukázať okrem teoretických znalostí aj praktické majstrovstvo. V kategórii strojárstvo sa stal víťazom Róbert Vaňo zo Spojenej školy na Ulici Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. Bol to už v poradí 32. ročník tejto celoslovenskej súťaže. Cieľom ZENIT-u je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov a podporovať ich ďalší odborný rast.

« obsah

***

Publikované: 29.02.2016 / Aktualizované: 30.11.2016 HoreTlačiť