Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

V akom štádiu je projekt Kampus v Kežmarku?

Po prehodnotení viacerých alternatív fungovania župných škôl prišlo vedenie PSK s ideou revitalizovať Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, ktoré sídli v prenajatých priestoroch evanjelickej cirkvi a zároveň realizovať v tom istom areáli novú stavbu, resp. prístavbu pre Školu umeleckého priemyslu.

Obe tieto školy sa momentálne nachádzajú v nevyhovujúcich priestoroch a ich rekonštrukcia je už nutná. Investíciou sa vybuduje jeden areál, ktorý bude možné efektívnejšie prevádzkovať.

Zámer podpísal 12. februára 2020 predseda PSK Milan Majerský s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku, ktorá je vlastníkom budov i pozemkov. Projekt revitalizácie týchto dvoch škôl v okrese Kežmarok by sa mal prerokovávať na májovom zasadnutí zastupiteľstva PSK.

Publikované: 06.07.2021 / Aktualizované: 19.10.2022 HoreTlačiť