Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Do kedy je možné poslať prihlášky na stredné školy?

Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na dve rôzne školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. V školskom roku 2020/2021 sa prijímacie konanie riadi rozhodnutím ministra školstva SR zo dňa 26. januára 2021. V odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods. (7) zákona. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky.

Termín na doručenie prihlášky na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla.  Prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája), v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája). Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok je naplánované v prvom termíne na 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne na 12. mája (podľa potreby aj 13. a 14. mája).

Publikované: 07.07.2021 / Aktualizované: 07.07.2021 HoreTlačiť