Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Školstvo

V akom štádiu je projekt Kampus v Kežmarku?

Po prehodnotení viacerých alternatív fungovania župných škôl prišlo vedenie PSK s ideou revitalizovať Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, ktoré sídli v prenajatých priestoroch evanjelickej cirkvi a...

Do kedy je možné poslať prihlášky na stredné školy?

Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na dve rôzne školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy ...

Kde nájdu rodičia a žiaci zoznam stredných škôl?

Prešovský samosprávny kraj vydal začiatkom roka 2020 informačno-študijný materiál KamPO základnej? ...

Koľko žiakov študuje na školách v PSK v novom školskom roku?

Do lavíc župných stredných škôl v aktuálnom školskom roku zasadlo vyše 22-tisíc žiakov...

Bude pokračovať Prešovský samosprávny kraj s racionalizáciou škôl?

PSK bude pokračovať v optimalizácii siete škôl ...

Koľko škôl je v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK?

Prešovský samosprávny kraj má k 13.9.2021 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 68 stredných škôl, 2 jazykové školy, jednu školu v prírode a jeden školský internát ...

Strana:

Publikované: 06.07.2021 / Aktualizované: 06.07.2021 HoreTlačiť