Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ako pomáha PSK obciam/mestám, prípadne občanom?

Prešovský samosprávny kraj pomáha mestám, obciam a organizáciám hlavne cez svoje dotačné schémy – Výzvu pre región, Výzvu predsedu PSK, Výzva poslancov PSK a Výzva participatívny rozpočet. Za 5 rokov kraj rozdelil 26 miliónov eur a podporil tak zhruba 3500 zmysluplných projektov v regiónoch. Aktuálne výzvy sú zverejnené na websídle samosprávneho kraja v záložke Výzvy a granty.

Žiadatelia sa môžu uchádzať o dotáciu s projektami z oblasti kultúry, športu, sociálnych služieb či rodinnej samosprávy.

Obyvateľom Prešovského kraja, ktorí sa ocitli v existenčnej núdzi, kraj rozdelil od roku 2019 v rámci Nadácie PSK pre podporu rodiny viac ako 235-tisíc eur. Podporil tak vyše 400 žiadateľov. Žiadatelia (jednotlivci a rodiny), ktorí bojujú s nepriazňou osudu či už v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu a ochorenia detí, alebo v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti prišli o člena – živiteľa rodiny, sa môžu uchádzať o pomoc  vyplnenou žiadosťou o podporu. Výzva zverejnená na websídle nadácie.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 06.07.2021 / Aktualizované: 19.10.2022 HoreTlačiť