Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Otázky a odpovede z oblasti školstva PSK

 1. Župy po novom rozhodujú o počte tried prvých ročníkov, ktoré otvárajú stredné školy... Koľko tried prvých ročníkov otvorili vlani verejné, cirkevné, súkromné stredné školy a osemročné gymnáziá? Táto zmena síce prešla do praxe, ale reálne budú župy o týchto veciach rozhodovať až od školského roku 2014/2015.
  Do konca septembra tohto roku má Prešovský samosprávny kraj schváliť počty tried na školský rok 2014/2015.
  Tento školský rok i nasledujúci - 2013/2014 riešil ešte krajský školský úrad - dnes odbor školstva obvodného úradu.

  V termíne do 3. apríla 2013 plánuje ministerstvo školstva zorganizovať poradu, na ktorej budú vydané metodické pokyny k tejto problematike, takže konkrétne kroky k školskému roku 2014/2015 začne Prešovský samosprávny kraj realizovať až potom.
 2. Vraj sa má predávať bazén na SOU elektrotechnickom a spraviť sa z toho obchod. Je to pravda? Čo sa deje s bazénom? Poslanci krajského parlamentu na svojom zasadnutí ešte 11. decembra 2012 schválili prenájom majetku, ktorý spravovala Spojená škola na ulici Ľ. Podjavorinskej. Išlo o plaveckú halu s príslušenstvom a priľahlé nebytové priestory o celkovej výmere 1 551 metrov štvorcových vrátane existujúceho vybavenia.
  Priestory do nájmu na 25 rokov (1. 1. 2013 – 31. 12. 2038) získal nájomca Slovenský zväz silových športov, Chminianska Nová Ves za 1 € ročne plus platby za energie a služby spojené s nájmom. Priestory majú byť využívané na kultúrno-športovú činnosť a rozvoj voľnočasových aktivít verejnosti.
  Nájomca sa zaviazal zhodnotiť majetok rekonštrukciou (samostatné vykurovanie, odber elektrickej energie a vody). Má zabezpečiť modernizáciu a oplotiť priľahlý pozemok. Zároveň má prednostne poskytovať služby žiakom PSK v rozsahu minimálne 20 hodín mesačne.
  Pre tento krok sa rozhodol PSK lebo majetok bol dlhodobo nevyužívaný a škola ho označila za prebytočný.
  Financovanie školského bazénu bolo dlhé roky finančne náročné a pre školu postupne nezvládnuteľné. Bazén niekoľko rokov nefungoval kvôli ekonomickej nevýhodnosti. (Údajne ide o – vzhľadom na technológiu – prevádzkovo najdrahší bazén na Slovensku.) Úspešná nebola ani dohoda s mestom, ktoré chcelo bazén prevádzkovať, ale kvôli ekonomickej nevýhodnosti takisto od zmluvy odstúpilo. Škola nedokázala zabezpečiť jeho ekonomickú návratnosť a preto bol bazén niekoľko rokov zatvorený. Zámer nájomcu vytvoriť v týchto priestoroch stredisko silových športov považujeme za zmysluplný. Pozitívne hodnotíme, že priestory budú tiež slúžiť na športové aktivity – aj keď iného charakteru. Keďže nedokážeme z finančných dôvodov bazén prevádzkovať, prenájom považujeme za vhodný spôsob ako budovu využiť, aby nechátrala ako v posledných rokoch.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 29.03.2013 / Aktualizované: 29.03.2013 HoreTlačiť