Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Otázky a odpovede z oblasti dopravy PSK

 1. Aká bola výška vybratej dane z motorových vozidiel za roky 2011, 2012 a 2013? Výška vybratej dane z motorových vozidiel bola nasledovná:

  Rok - Výška vybratej dane
  ------------------------------------
  2011 - 12 617 211 €
  2012 - 13 839 598 €
  2013 - 9 960 440 € (1. - 6. mesiac)
  ------------------------------------
 2. V zime sa používa na opravu výtlkov najmä tzv. ,,studená zmes". Plánujete používať iné, modernejšie technológie, ktoré by umožňovali opravovať výtlky spoľahlivo aj v nepriaznivom počasí? Jediná iná technológia, ktorú používame je tzv. „canader mix“, kde chemickým procesom dochádza k spojeniu tejto hmoty s pôvodnou vrstvou asfaltu. Túto technológiu používame na riešenie kritických miest počas zimného obdobia.
  Z dôvodu cenovej náročnosti tejto metódy je jej použitie závislé od finančných prostriedkov.
 3. Akú časť peňazí potrebných na výtlky vykryje PSK dotácia od štátu a odkiaľ zoberiete zvyšok peňazí? Predpokladáme, že Prešovský samosprávny kraj v roku 2013 investuje do opravy ciest minimálne 3 – 3,5 mil. eur.
  Ak od štátu dostaneme cca 1,4 mil. eur, zvyšné finančné prostrieky – cca 2 mil. eur vykryjeme z vlastných zdrojov. Pričom cca 1,5 mil. eur použijeme priamo na opravu výtlkov a zvyšnú časť finančných prostriedkov na nákup techniky.

  Okrem toho chce PSK na opravu ciest využiť aj možnosti Regionálneho operačného programu. V prípade, že sa celý proces urýchli a budeme môcť peniaze z tohto programu čerpať, pôjde o ďalších 10 mil. eur v rámci Prešovského kraja. Spolu to teda predstavuje investíciu do opravy ciest vo výške viac ako 13 mil. eur, ktoré na cestách II. a III. triedy v prešovskom regióne budú obyvatelia zjavne vidieť a cítiť.
 4. Koľko peňazí ste počas zimy 2013 minuli na opravu výtlkov? Koľko peňazí na ich odstránenie ešte budete potrebovať? Zatiaľ sme opravovali len kritické miesta, pretože vzhľadom na poveternostné podmienky bolo možné použiť len technológiu „canader mix“, ktorá je však cenovo veľmi náročná, asi trojnásobne drahšia ako bežná oprava výtlkov po zimnom období. Preto ju cestári používajú len v nevyhnutných prípadoch. Na cestách II. a III. triedy v tomto roku minuli 245 ton na vysprávky najkritickejších miest.
  ------------------------------------------------------------------------
  Koľko peňazí na ich odstránenie ešte budete potrebovať?

  Kvalifikovanejší rozsah škôd na cestách bude možné stanoviť až po vizuálnych obhliadkach poškodených úsekov v marci. Na základe komplexných prehliadok určia cestári priority, ktoré úseky treba vyspraviť. Situácia na cestách sa päť týždňov môže výrazne zmeniť, preto je teraz predčasné hovoriť, o ktoré havarijné úseky pôjde. Zatiaľ nie je určený ani objem finančných prostriedkov na tieto opravy.
 5. Máte zmapované, nakoľko sú zničené cesty spadajúce pod župu? Ktoré cesty sú v župe zničené? Ktoré najviac? Odhady na základe aktuálnych vizuálnych prehliadok ciest poukazujú na väčší rozsah výtlkov, ktorý je spôsobený charakterom zimy s kolísaním teplôt počas dňa, kedy dochádzalo k zamŕzaniu a odmrazovaniu vozoviek, čo v konečnom dôsledku viedlo k tvorbe výtlkov. Z celkovej plochy vozoviek spravovaných Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) 15,4 mil. m2 predpokladáme k dnešnému dňu poškodenie 0,4 %, čo predstavuje cca. 62 tis. m2 vozoviek. Kvalifikovanejší rozsah škôd bude možné stanoviť po ukončení zimnej údržby a vykonaní jarných prehliadok ciest.
  -------------------------------------------------------------------------
  Ktoré cesty sú v župe zničené? Ktoré najviac?

  Na nami spravovaných cestách II. triedy sú to úseky v okrese Bardejov (úsek cesty Kľušov-Bardejov; Raslavice-Janovce), okres Humenné (Topoľovka-Závadka; Udavské – Ľubica), okres Kežmarok (Spišská Belá-Vojňany), okres Prešov (Tulčík-Raslavice; Žipov-Margecany), okres Vranov n/T (Nižný Hrušov-Žalobín; Hudcovce-Továrne). Na cestách III. triedy úseky v okrese Bardejov (úsek cesty Brezov – Giraltovce, Stebník-Stebnícka-Huta, Hrabovec-Poliakovce), okres Humenné (Lieskovec-Karná), okres Poprad (Poprad-Stráže, Spišské Bystré – Kravany), okres Prešov (Veľký Šariš-Medzany), okres Stará Ľubovňa (Jakubany, Jarabina-Litmanová, Podsadok-spojka, žel. stanica-spojka, prieťah Stará Ľubovňa, Nižné-Vyšné Ružbachy), okres Svidník (Hrabovčík-Kurimka, Hunkovce-Medvedie), okres Vranov n/T (Hencovce-Dlhé Klčovo).
 6. V rámci kompetencií kraja plánujete zvyšovanie cestovného v prímestskej autobusovej doprave? V horizonte posledných rokov, máte k dispozícii štatistiky, ktoré sledujú úbytok (prípadne nárast) cestujúcich? Prešovský samosprávny kraj neplánuje zvyšovať cestovné. Vývoj počtu prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja od roku 2005 je zdokumentovaný nižšie:

  Rok - Prepravené osoby
  ------------------------------------
  2005 - 48,34 mil.
  2006 - 44,02 mil.
  2007 - 41,00 mil.
  2008 - 37,52 mil.
  2009 - 33,38 mil.
  2010 - 32,70 mil.
  2011 - 30,50 mil.
  2012 (predpoklad) - 27,46 mil.
  ------------------------------------
 7. Koľko kilometrov ciest ma váš kraj v správe? Prešovský samosprávny kraj spravuje 2 483 km ciest II. a III. triedy a 1 240 mostov.
 8. Koľko ste v roku 2012 vyzbierali na dani z motorových vozidiel? Výber dane z motorových vozidiel za rok 2012 predstavuje 13 839 598 €.
 9. Koľko ste v roku 2012 použili finančných prostriedkov na opravu ciest? Ak to bolo menej, ako sa vyzbieralo na dani z motorových vozidiel, v ktorých iných oblastiach sa použili tieto peniaze a prečo? Vzhľadom na rozsah kilometrov komunikácií v Prešovskom kraji na opravu ciest je potrebný podstatne väčší finančný balík ako je výber na dani z motorových vozidiel.
  Regionálne komunikácie v Prešovskom kraji opravujeme dlhodobo, pravidelne a systematicky. Preto sú použité na to prostriedky nielen z dane z motorových vozidiel, ale aj z rezervného fondu, bežných prostriedkov PSK a externých zdrojov – štrukturálnych fondov.
Publikované: 29.03.2013 / Aktualizované: 04.10.2016 HoreTlačiť