Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kedy sa začne s rekonštrukciou Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach?

Prešovský samosprávny kraj dostal od ministerstva financií prvú splátku - 2 milióny eur zo schválenej dotácie vlády SR vo výše 7,1 milióna eur v septembri 2020 (pôvodne mala byť prvá splátka vyplatená do konca januára 2020). PSK obdržal už aj druhú splátku z ministerstva financií vo výške 4 milióny eur, a to koncom januára 2021. Župa urobila doteraz všetky potrebné kroky k príprave rekonštrukcie múzea.

Aktuálne má PSK k predmetnej stavbe vydané stavebné povolenie, je vypracovaný realizačný projekt. Taktiež v súčasnosti prebieha kontrola projektovej dokumentácie vrátane vyhotovenia oponentského posudku. Súbežne sa realizuje samotné prehodnotenie projektovej dokumentácie, keďže po dopracovaní realizačného projektu z dôvodu enormného nárastu cien stavebných materiálov stúpol celkový náklad stavby, a to až na odhadovaných 9,6 mil. eur.

Vzhľadom na to, že stavba by z veľkej časti mala byť postavená z oceľových/železných konštrukcií, hodnotu zákazky negatívne ovplyvnili práve ceny tejto komodity na trhu. 

Aktuálne PSK rokuje s autormi projektu o možnostiach úpravy projektovej dokumentácie, aby sme splnili všetky požiadavky na zrealizovanie stavby a zároveň, aby neutrpel celý ideový zámer rekonštrukcie. Ďalší postup zvolí PSK až po zapracovaní pripomienok oponentského posudku a finalizácii projektovej dokumentácie.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor kultúry 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 752

E-mail: kultura@psk.sk

    

Kultúrne organizácie PSK - riaditelia

Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

 

 

Publikované: 06.07.2021 / Aktualizované: 13.09.2021 HoreTlačiť