Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Čerpá Prešovský samosprávny kraj nejaký úver?

Prešovský samosprávny kraj čerpá návratnú finančnú výpomoc zo štátnych hmotných aktív vo výške 20,76 miliónov eur. Z toho tvorí 12 miliónov eur bezúročná pôžička poskytnutá na zlepšenie stavebno-technického stavu ciest i mostov.

Ďalší jeden milión eur poskytol štát župe na financovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina a ďalších 7,76 miliónov eur na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Okrem toho čerpá PSK úver na predfinancovanie projektov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) vo výške 3,76 miliónov eur a úver z Európskej investičnej banky vo výške  57,59 miliónov eur.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor financií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 202

E-mail: financie@psk.sk

    

Pokyny a materiály pre OvZP

Publikované: 07.07.2021 / Aktualizované: 19.10.2022 HoreTlačiť