Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kedy bude na východnom Slovensku zavedený integrovaný dopravný systém?

Zavedenie integrovaného dopravného systému (IDS) na východe Slovenska, teda v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji, je dlhodobý a kontinuálny proces. Jeho správne fungovanie závisí od postupného aplikovania dôležitých krokov:

 • spoločný prepravný poriadok IDS, platný pre všetkých dopravcov
 • spoločná tarifa IDS zónového charakteru, platná pre všetkých dopravcov, umožňujúca cestovanie na jeden cestovný lístok a za rovnakú cenu u všetkých zaintegrovaných dopravcov, bez ohľadu na prestupy či druh dopravy
 • nové produkty v oblasti cestovného a technológií:
  • výhodné časové predplatné lístky (mesačné, štvrťročné, polročné, ročné)
  • jednotná dopravná karta IDS (fyzická, aj virtuálna)
  • mobilná aplikácia IDS (nákup cestovného, prehľad o meškaní spojov, hodnotenie dopravy)
 • jednotné štandardy dopravnej obslužnosti, vybavenia vozidiel, zastávok či prestupných terminálov
 • taktové cestovné poriadky (odchody spojov v pravidelných intervaloch, napr. každých 30 alebo 60 minút), výrazne zjednodušujúce a sprehľadňujúce ponuku spojení
 • podpora výstavby moderných prestupných terminálov, ako aj parkovísk typu P+R, K+R a B+R, umožňujúcich bezpečné odstavenie auta alebo bicykla na zastávke a pokračovanie v ceste verejnou dopravou
 • podpora preferencie verejnej dopravy (buspruhy, inteligentné svetelné križovatky)
 • jednotný informačný systém IDS – vo vozidlách, na zastávkach, na webe a pod.
 • centrálny dispečing zabezpečujúci prestupné nadväznosti medzi spojmi
Publikované: 07.07.2021 / Aktualizované: 07.07.2021 HoreTlačiť