Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sociálne služby

 

dekoračný obrázokOd 1. júla 2002 prevzal Prešovský samosprávny kraj (PSK) kompetencie v oblasti sociálnej pomoci.

PSK má v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 25 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou, v ktorých poskytuje rôzne druhy sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách (Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov).  Ide o tieto druhy:  domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, zariadenie núdzového bývania, útulok, domov na polceste. V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje službu v krízovom stredisku (Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

PSK taktiež poskytuje finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorými sú právnické a fyzické osoby poskytujúce služby v zmysle zákona o sociálnych službách  (Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov).

 

Výkon kompetencií v oblasti sociálnych služieb realizuje PSK prostredníctvom Odboru sociálneho Úradu PSK.

Kancelária prvého kontaktu pre sociáne služby

Kancelária prvého kontaktu je zriadená pre občanov za účelom zefektívnenia výkonu kompetencií najmä v oblasti posudkových činností. Občan tak na jednom mieste získa komplexné informácie o poskytovaní sociálnych služieb.

  • miestnosť č.:  prízemie
  • telefón:  051/7081 617

 

Odbor sociálnych vecí a rodiny
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov


Súvisiace odkazy

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí a rodiny 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 602

E-mail: socialny@psk.sk

Kancelária prvého kontaktu
prízemnie
telefón: 051/70 81 617

    

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 02.03.2021 HoreTlačiť