Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Záverečná konferencia Catching-up Regions

Logá programu

Slovensko, Prešovský samosprávny kraj: Iniciatíva Catching-up Regions 
Záverečná konferencia - 1. rok implementácie iniciatívy Catching up Regions v PSK 

Záverečná konferencia s medzinárodnou účasťou sa uskutočnila 18. júna 2019  v súvislosti s ukončením 1. etapy implementácie iniciatívy Európskej komisie pre dobiehajúce regióny v Prešovskom samosprávnom kraji.

Implementácia iniciatívy sa začala 24. januára 2018 podpisom Zámeru o spolupráci zástupcami zúčastnených strán Milanom Majerským, predsedom Prešovského samosprávneho kraja, Erichom Unterwurzacherom, riaditeľom sekcie Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku EK a Patrikom Krauspe, vedúcim úradu na  Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v Prešove.   

Jej cieľom je prostredníctvom implementácie 4 komponentov (Komponent 1 - Energetická efektívnosť, Komponent 2 - Stredné odborné školstvo, Komponent 3 - Geografický informačný systém (GIS), Komponent 4 - Rozvoj vnútorného potenciálu PSK) v rámci Akčného plánu pre rast a zamestnanosť v PSK podporiť zvýšenie výkonnosti v regióne, dostatočný rast a tvorbu pracovných miest a posilniť efektívnosť a účinnosť EŠIF priamo v PSK. 

Písali o nás (v médiách)

Program

 

 

Publikované: 07.03.2019 / Aktualizované: 19.06.2019 HoreTlačiť