Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

4. zasadnutie Riadiaceho výboru CURI 4

4. zasadnutie Riadiaceho výboru v rámci Iniciatívy „Catching-up Regions Initiative 4“

21 - 22. marec 2023, Osobne a Online

Miesto: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, M. R. Štefánika 257/65, Trebišov, https://www.muzeumtrebisov.sk/

Online: odkaz na pripojenie nájdete na konci dokumentu, tlmočenie z angličtiny bude zabezpečené

PROGRAM

21. MAREC 2023 (Utorok)

09:00-09:15 Privítanie a otvorenie RV

09:15-10:00 R&D: &D: Budovanie inovatívnych ekosystémov v BBSK a KSK, prepojenie priemyslu s organizáciami výskumu a vývoja

 • KSK & BBSK & SB
 • Ministerstvo hospodárstva & MIRRI
 • Diskusia a zhrnutie

10:00-10:45 HSS & HEALTH: Integrácia sociálnych a zdravotníckych služieb v KSK & Zlepšenie dostupnosti a efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v BBSK

 • KSK & BBSK & SB
 • MPSVR & Ministerstvo zdravotníctva & MIRRI
 • Diskusia a zhrnutie

10:45-11:00 Občerstvenie

11:00-11:20 TOUR & PT: Podpora rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu na Gemeri a Poloniny Trail v PSK

 • KSK & PSK & SB
 • MIRRI & Ministerstvo životného prostredia & Ministerstvo dopravy a výstavby
 • Diskusia a zhrnutie

11:20-11:40 WWS: Základná environmentálna infraštruktúra v okrese Snina (PSK)

 • PSK & SB
 • MIRRI/IROP & Ministerstvo životného prostredia
 • Diskusia a zhrnutie

11:40-12:00 GIS: Geo-infraštruktúra priestorových údajov v KSK - rozšírenie a skvalitnenie

 • KSK & SB
 • MIRRI
 • Diskusia a zhrnutie

12:00-13:15 Obed

13:15-14:00 VET: Skvalitnenie a zefektívnenie stredoškolského vzdelávania a zosúladenie existujúcej ponuky odborných stredoškolských študijných programov a potrieb trhu práce

 • KSK & PSK & BBSK & WB
 • MIRRI/IROP & Ministerstvo školstva & Ministerstvo hospodárstva
 • Diskusia a zhrnutie

14:00-15:00 MRC: Zlepšenie integrácie MRK

 • PSK & BBSK & KSK & SB
 • MIRRI, Ministerstvo vnútra & Splnomocnenec pre rómske komunity
 • Diskusia a zhrnutie

15:00-15:30 Deň 1 Zhodnotenie, záver a ďalšie kroky (plánovanie SK CuRI 4 záverečnej konferencie)

Občerstvenie a (alebo) krátka prechádzka v parku múzea

16:30-18:00 Fokusová skupina v Trebišove – moderovaná diskusia na tému MRK v Trebišove (EK & SB & KSK & zástupcovia fokusových skupín & Splnomocnenec vlády pre rómske komunity)

18:30 Večera

22. MAREC 2023 (Streda)

08:30-09:30 Prezentácia mesta Trebišov (Projekty & rómska komunita)

10:00-12:00 Návšteva rómskej osady v Trebišove

12:00-13:00 Obed

Online

Číslo: 2318 508 7827
Heslo: SKCURI4scm

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@psk.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Aplikácia o nelegálnych skládkach a recyklácii

Trash out - odkaz na aplikáciu, ktorá sa týka nelegálnych skládok a recyklovania 

Publikované: 15.03.2023 / Aktualizované: 15.03.2023 HoreTlačiť