Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Štvrtý projekt na slovensko-poľskom pohraničí ukončený

Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Medzilaborce – Humenné – Snina - Sanok

V októbri bol definitívne ukončený projekt Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Medzilaborce – Humenné – Snina – Sanok. Cieľom projektu bola modernizácia regionálnej cestnej infraštruktúry na slovensko-poľskom pohraničí.

Cestári vďaka projektu na slovenskej strane zmodernizovali spolu 13,6 km ciest a na poľskej strane 8,15 km, čo podstatne zlepšilo priame spojenie v oblasti dopravy v tomto regióne. V Prešovskom kraji sa modernizácia týkala trasy Snina – Medzilaborce s odbočením na Humenné. Konkrétne sa týkala úsekov ciest v okolí obcí Zbojné, Svetlice, Vyrava, Nižná Jablonka, Vyšná Jablonka a Hostovice.

Práce na stavebnej akcii sa začali v máji. Ako konkretizoval riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK Vladimír Kozák, samotná stavba pozostávala zo štyroch stavebných objektov: „Úsek Zbojné – Svetlická križovatka bol dlhý 1 800 metrov, úsek Výrava – Svetlická križovatka mal dĺžku 5 000 metrov, tretí bol úsek Svetlice – Nižná Jablonka v dĺžke 5 300 metrov a štvrtý úsek bol rozdelený na dve časti: Hostovice - prieťah obcou dlhý 1 400 metrov a ďalších 100 metrov v smere na Osadné.“ Celkový náklad na stavbu predstavoval finančnú čiastku 1,2 mil. €.

Práce na stavbe realizoval víťaz verejnej súťaže, firma STRABAG Bratislava. Hoci podľa projektového zámeru bol koniec realizácie naplánovaný na december tohto roku, dodávateľ sa zaviazal zrealizovať stavebné práce v termíne od mája do septembra. „Práce na stavbe boli dokončené 18. septembra, teda pred uplynutím zmluvného termínu,“ potvrdil V. Kozák. Správa a údržba ciest PSK prevzala od zhotoviteľa stavby stavebné dielo do užívania 17. októbra.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. V rámci tohto cezhraničného programu SÚC PSK zrealizovala tiež ďalšie tri projekty - prepojenie Krosno – Jaslo – Bardejov, modernizáciu ciest Osturňa – štátna hranica – Niedzica a prepojenie Pieninských národných parkov v celkovej hodnote 15,6 mil. €.

***

Prešov 8. novembra 2012

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 09.11.2012 / Aktualizované: 09.11.2012 HoreTlačiť