Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Problémom je nedostatok finančných prostriedkov a ocenenie zbierok

V súvislosti s udalosťami na hrade Krásna Hôrka preveruje Prešovský samosprávny kraj poistenie budov a zbierkových fondov vo svojich kultúrnych inštitúciách. Mnohé nie sú poistené – dôvodom je nedostatok finančných prstriedkov.

Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni, ktoré spravuje aj hrad, má poistené tri objekty – hrad, podhradie a skanzen – poistenie platí len od 1. marca tohto roku. „Je to zhoda okolností, že sme náš majetok dali poistiť dva týždne pred tou hroznou udalosťou na Krásnej Hôrke,“ konštatuje riaditeľ múzea Dalibor Mikulík. Ako zdôraznil, za posledný týždeň realizovali viaceré opatrenia, aby znížili riziko ohrozenia: „Požiadali sme štátnu i mestskú políciu o pravidelné obhliadky exteriéru hradu a skanzenu a hasičov o prevenčné opatrenia proti požiaru. Zároveň sme vyzvali vlastníka lesného porastu v bezprostrednej blízkosti Hradu Ľubovňa – Lesy SR, aby očistili okolie hradu.“ Na hrade a na vybraných objektoch skanzenu sú funkčné protipožiarne čidlá. Posledná kontrola protipožiarných opatrení zo strany hasičov sa uskutočnila pred mesiacom, pričom bola vyhodnotená ako vyhovujúca.

Múzeum v Kežmarku, ktoré tiež spravuje hrad, má poistené všetky objekty, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Predmetom poistnej zmluvy je inventár múzea, umelecké diela a zbierky, budovy, stroje a drobný hmotný majetok. Poistná zmluva bola pred dvoma rokmi rozšírená aj o poistenie návštevníkov.
Šarišské múzeum v Bardejove nemá poistené budovy ani zbierkové fondy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Ako upozorňuje riaditeľ František Gutek, „problémom je aj samotné ocenenie objektov a zbierok - Šarišské múzeum spravuje 31 objektov a vyše 700 tisíc kusov zbierok.“ Majetok je evidovaný iba v nákupných cenách. Uvedené ceny však nevyjadrujú ich skutočnú hodnotu, ktorá môže dosahovať niekoľko sto miliónov eur. V dobe, kedy bolo múzeum riadené ministerstvom kultúry, sa pokúšali poistiť majetok a zbierky. Poisťovne, ktoré boli oslovené s touto požiadavkou, z uvedených dôvodov odmietli majetok poistiť. „Dnes sa poisťujú iba zbierky, ktoré múzeum vystavuje v zahraničí. Poistenie zabezpečuje vystavovateľ. Napríklad štyri zbierky z historického fondu múzea, ktoré budú tohto roku zapožičané na výstavu v zahraničí, sú poistené na 300 tisíc eur,“ uzavrel riaditeľ.

Šarišská galéria v Prešove má poistenú budovu, inventár, umelecké predmety a zbierky v nákupných cenách. Ako tvrdí riaditeľ Rudolf Dupkala, „z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nie sú urobené znalecké posudky pre stanovenie reálnych cien majetku, čo by výšku poistného určite navýšilo.“

Podtatranské múzeum v Poprade má poistené budovy, objekty ako stavby, nie ako pamiatky. Zbierkové fondy poistené nie sú, z dôvodu zatiaľ ich nevyčíslenej finančnej hodnoty. Podobná situácia je voVlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou. Múzeum má poistené budovy vrátane renesančno-barokového kaštieľa, zbierkové fondy však nie, z dôvodu problému s ocenením zbierok.

Iná situácia je v Medzilaborciach. Múzeum moderného umenia AndyhoWarhola má zatiaľ vyriešené poistenie zbierkového fondu – ide o diela Andyho Warhola. Ako upozorňuje riaditeľa Valika Maďarová, „poistné zabezpečuje sponzorsky. V krátkom čase bude potrebné túto situáciu prehodnotiť.“ Budova z finančných dôvodov nie je poistená.

Čiastočne má situáciu vyriešenú aj Tatranská galéria v Poprade.Tá má poistený nehnuteľný, hnuteľný majetok a umelecké diela. Zároveň má poistenie proti krádeži umeleckých diel a vandalizmu.
Aj ďalšie kultúrne inšitúcie v kraji, ako knižnice, osvetové strediská, hvezdárne, majú poistené predovšetkým budovy.

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove nehnuteľný majetok a zabudované technické vybavanie nemá poistené z dôvodu vysokej finančnej náročnosti - nadobúdacia hodnota majetku len takzvanej novej budovy v roku 1990 predstavovala takmer 13 miliónov eur.
Ako uviedol riaditeľ divadla Ján Hanzo, „objekty DJZ sú chránené aktívnymi protipožiarnymi opatreniami, napríklad automatický systém detekovania požiaru a následného automatického hasenia. Okrem toho v objektoch DJZ je stála denná a nočná služba a na predstaveniach asistujú požiarne hliadky. Prioritou v oblasti požiarnej ochrany je pre divadlo okrem ochrany majetku zabezpečenie bezpečnosti návštevníkov divadla.“

***

Prešov 16. marca 2012

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.03.2012 / Aktualizované: 16.03.2012 HoreTlačiť