Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Otváracia konferencia Snina

Projekt Medzilaborce – Humenné – Snina – Sanok

Modernizácia ciest ako výsledok cezhraničnej spolupráce s Podkarpatským vojvodstvom

Symbolicky v meste Snina sa 24. januára uskutočnila otváracia konferencia k projektu Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi – Medzilaborce – Humenné – Snina – Sanok, ktorý sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Obnova ciest v rámci tohto projektu výrazne zlepší priame spojenie v poľsko-slovenskom prihraničnom území.

Zástupcovia zúčastnených strán na konferencii informovali o aktivitách od schválenia žiadosti v roku 2010. Dlhú dobu od podania projektu spôsobila nevyhnutnosť dopracovať podmienky pre vodohospodárske a stavebné konanie v zmysle poľskej legislatívy. „Partner projektu, Powiat Sanok, zrealizoval zmeny v projekte na poľskej strane, ktoré stanovil riadiaci orgán v Krakove. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja ako vedúci partner projektu medzitým zrealizovala proces verejného obstarávania,“ priblížil riaditeľ SÚC PSK Vladimír Kozák.

Na projekt bol schválený finančný príspevok z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) vo výške 3,28 mil. €, čo tvorí 85 % celkových výdavkov projektu. Celkový rozpočet projektu dosahuje 3,86 mil. €. Znamená to modernizáciu ciest v dĺžke 13,6 km na Slovensku a 8,15 km v Poľsku. Investície na slovenskej strane dosiahnu 1,93 mil. €. V Prešovskom kraji sa modernizácia týka trasy Snina – Medzilaborce s odbočením na Humenné. „Konkrétne sa to dotkne úsekov ciest v okolí obcí Zbojné, Svetlice, Vyrava, Nižná Jablonka, Vyšná Jablonka a Hostovice,“ upresnil riaditeľ SÚC PSK. Práce sa začnú v prvej dekáde februára vo Vyrave, pretože práve tam sa bude realizovať najviac rekonštrukčných prác. Dĺžka projektu je naplánovaná na 12 mesiacov, ukončený má byť v decembri tohto roku.

Realizáciou jednotlivých aktivít projektu sa začína napĺňať významný krok hlavného cieľa projektu - rozvoj spolupráce PSK a Podkarpatského vojvodstva. „Aktivity v rámci projektu prinesú zlepšenie infraštruktúry v prihraničných oblastiach, zvýšia bezpečnosť cestnej dopravy a zabezpečia lepšiu dostupnosť a atraktívnosť územia pre obyvateľov, investorov i návštevníkov. To všetko pozitívne ovplyvní rozvoj cestovného ruchu v tejto oblasti,“ dodal V. Kozák.

Projekt Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi – Medzilaborce – Humenné – Snina – Sanok je v poradí štvrtým projektom, ktorý Správa a údržba ciest PSK realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Doteraz sa realizovalo prepojenie Krosno – Jaslo – Bardejov (rozpočet 4,6 mil. €), modernizácia ciest Osturňa – štátna hranica – Niedzica (rozpočet 7,1 mil. €) a prebieha projekt prepojenia Pieninských národných parkov rozpočet 3,9 mil. €)

***

Snina 24. januára 2012

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 11.09.2012 HoreTlačiť