Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Opravy ciest 2012

Malý Lipník – Sulín: najdrahšia cesta v kraji

Prešovský samosprávny kraj začína letnú sezónu na cestách opravami komunikácií II. a III. triedy. Opravy možno rodzeliť na dve časti: odstraňovanie povodňových škôd a modernizácia havarijných stavov regionálnych komunikácií.

Prešovský samosprávny kraj na regionálnych komunikáciách bude ešte v tomto roku odstraňovať následky ničivých povodní z roku 2010. Povodňové škody len na cestách II. a III. triedy vtedy dosiahli výšku 23,6 mil. €. V kraji spôsobili okolo 100 kolíznych bodov, ktoré doteraz riešime postupne podľa závažnosti. Okrem vozoviek povodne v Prešovskom kraji zničili 12 mostov. Zatiaľ je opravených necelých 50 % škôd, ktoré spôsobila voda v máji a júni 2010. Vláda SR nám na odstránenie škôd spôsobených povodňami poskytla 6,8 mi. €, zvyšok financujeme z vlastných zdrojov PSK.

„Doteraz evidujeme zosuvy v obciach Petrovany, Drienov, Paršivá, Lažany, Vyšný Hrušov, Ruská Poruba, Poliakovce. Všetky budeme opravovať počas nadchádzajúcich letných mesiacov,“ približuje Vladimír Kozák, riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK.

Kvôli sanácii zosuvov v obciach Petrovany a Drienov bude úplná uzávierka cesty počas letných prázdnin. Začne sa 2. júla a potrvá do konca septembra.
Rovnako v letných mesiacoch budú prebiehať práce na zosuvoch Paršivá, Lažany, Poliakovce a na moste Pusté Pole. Práce by mali byť ukončené do konca októbra. Už budúci týždeň, 19. júna je naplánované ukončenie sanácie zosuvu v Ruskej Porube a zosuv Vyšný Hrušov plánujú cestári opraviť do 31. júla.
Práce pokračujú aj na moste v Orlove, ktorý by mal byť od 4. júla sprejazdnený aj pre aumobilovú dopravu. Od novembra minulého roku slúžil len pre peších.

Začali sme riešiť aj najkritickejší stav v kraji, na ceste Malý Lipník – Sulín. Rieka Poprad tu vybrežila a zobrala kus územia. Boli obnažené pilóty, došlo k posunu oporného múru, ktorý treba sanovať. Vo svahu je nakumulované obrovské množstvo vody, takže hrozia zosuvy aj nad cestou. Zhotoviteľ si v uplynulých dňoch prevzal stavenisko a začne s prácami. Vykoná horizontálne odvodňovacie vrty na odvodnenie územia a ďalšie potrebné stavebné práce. Podľa projektovej dokumentácie rozpočet na sanáciu dosiahne takmer 500 000 €. Uvidíme však, čo sa bude v tomto území diať ďalej. Celé spojenie do obce Sulín pozdĺž rieky Poprad je totiž zosuvné, takže môže padať ďalej. Je to najdrahšia cesta do obce v Prešovskom kraji,“ doplnil výpočet V. Kozák.

Len v tomto roku vyčlenil Prešovský kraj z vlastných prostriedkov ďalšie tri milióny eur na modernizáciu cestnej siete. Počas letných prázdnin sa bude rekonštruovať spolu 25 úsekov ciest. Finančne najnáročnejšia bude rekonštrukcia úseku Malá Poľana - Krásny Brod na ceste II. triedy v okrese Medzilaborce (rozpočtový náklad 182 000 €), nasleduje modernizácia cesty III. triedy Mlynčeky – Kežmarok (180 000 €) a oprava komunikácie II. triedy Makovce – Havaj v okrese Stropkov (173 000 €).
„Momentálne vyhodnocujeme súťaž, takže práce by sa mohli začať začiatkom júla a potrvajú štyri mesiace, do konca októbra,“ priblížil časový harmonogram riaditeľ SÚC PSK.

Počas celých prázdnin preto budú prebiehať práce na týchto cestách:

Okres Humenné:
prieťah obcou Zbudské Dlhé (165 000 €)
Zemplínske Hámre – Belá nad Cirochou (150 000 €)
Humenné – Jasenov (134 000 €)

Okres Vranov nad Topľou:
Michalok – Merník (103 000 €)
Vechec – Banské (82 000 €)
Cabov – Sečovská Polianka (80 000 €)

Okres Bardejov:
Nižný Tvarožec – Gaboltov (95 000 €)
Hrabské – Malcov (92 000 €)
Kučín – Kurima (74 000 €)
Hažlín – Bardejov (73 000 €)

Okres Medzilaborce:
Malá Poľana – Krásny Brod (182 000 €)

Okres Sabinov:
Ražňany – Ostrovany (117 000 €)
Červenica pri Sabinove (60 000 €)

Okres Levoča:
Lúčka – Spišské Podhradie (109 000 €)

Okres Stará Ľubovňa:
Plaveč – Andrejovka (110 000 €)
Čirč – Ľubotín (80 000 €)

Okres Prešov:
Prešov – Záborské (145 000 €)
Hrabkov – Široké (138 000 €)
Lipovce (122 000 €)

Okres Stropkov:
Makovce – Havaj (173 000 €)
Nižná Olšava – Vyšná Olšava (42 000 €)

Okres Kežmarok:
Mlynčeky – Kežmarok (180 000 €)

Okres Poprad:
prieťah mestom Poprad (126 000 €)
Spišské Bystré – Poprad (100 000 €)
Dolný Smokovec – Horný Smokovec (40 000 €)

Prosíme vodičov o strpenie, keď prídu na úsek, kde pracujú cestári. Ide nám o skvalitnenie cestnej siete na území kraja, veríme, že pochopia komplikácie pri prejazde spomenutých úsekov.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) má najrozsiahlejšiu sieť regionálnych ciest na Slovensku. Spravuje 2 438 kilometrov ciest II. a III. triedy. Pri prevode majetku od štátu v roku 2004 bolo vyše
48 % ciest v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. Odvtedy kraj do ich modernizácie investoval vyše 100 miliónov eur.

***

Prešov 14. júna 2012

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 14.06.2012 / Aktualizované: 14.06.2012 HoreTlačiť