Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ocenenia získali účastníci olympiád i športovci

V pondelok 18. júna sa v Prešovskom samosprávnom kraji konalo slávnostné ukončenie školského roka. Pri tejto príležitosti samosprávny kraj po štvrtýkrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK.

Spolu 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl a o ocenení rozhodovali členovia Územnej školskej rady. V tomto roku vyberali najlepších pedagógov spomedzi 40 návrhov. Plakety poputujú do desiatich okresov, pričom najviac ocenených, sedem zostane v meste Prešov. Traja ocenení sú z okresu Poprad po dvoch ocenených majú okresy Bardejov a Stará Ľubovňa.

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Na odbore školstva zaevidovali spolu 37 návrhov, z ktorých bolo 20 študentov v tomto školskom roku ocenených plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania. Spomedzi nich bolo len šesť dievčat. Najviac ocenených žiakov, päť, je z prešovských škôl. Po dve ceny si prevzali žiaci z okresov Stropkov, Humenné, Medzilaborce, Kežmarok a Bardejov.

Obe ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom: Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka Jána Bayera, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.

V rámci programu na veľkej scéne vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy v Lipanoch. Študenti Hotelovej aladémie Otta Brücknera z Kežmarku zase predviedli svoje majstrovstvo pri otváraní šumivého vína technikou sabráže.

V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 81 stredných škôl, na ktorých pracuje v súčasnosti vyše 4 400 zamestnancov a študuje takmer 37 000 žiakov.

***

Prešov 18. júna 2011

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 18.06.2012 / Aktualizované: 09.01.2013 HoreTlačiť