Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Medzilaborce - Snina - Sanok

 

Prešovský samosprávny kraj realizuje s Powiatom Sanockim (Poľsko) spoločný cezhraničný projekt Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi – Medzilaborce – Humenné – Snina – Sanok z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Cieľom projektu je modernizácia regionálnej cestnej infraštruktúry. V Prešovskom kraji sa modernizácia týka trasy Snina – Medzilaborce s odbočením na Humenné. Konkrétne sa to dotkne úsekov ciest v okolí obcí Zbojné, Svetlice, Vyrava, Nižná Jablonka, Vyšná Jablonka a Hostovice.Dnes sa na základe podnetu stavebníka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) uskutočnil kontrolný deň stavby, so začiatkom v obci Výrava.

„Priebeh realizácie projektu na slovenskom území sme hodnotili obhliadkou úsekov prieťahu obce Hostovice v dĺžke 1,4 km, vrátane cesty smerom na obec Osadné. Pozreli sme si aj križovatku ciest v obci Zbojné a Svetlice v dĺžke 1,8 km. Práce prebiehajú podľa harmonogramu,“ informoval riaditeľ SÚC PSK Ing. Vladimír Kozák.

Celková výška získaných finančných zdrojov z Európskej únie predstavuje čiastku 3,2 mil. €, z toho na slovenskej strane 1,3 mil. €.

V rámci projektu cestári na slovenskej stane zmodernizujú 13,6 km ciest a na poľskej strane 8,15 km, čím sa zlepší priame spojenie v oblasti dopravy v poľsko-slovenskom prihraničnom území. Realizácia projektu je naplánovaná na 15 mesiacov s ukončením v decembri tohto roku.

Na kontrolnom dni sa zúčastnila aj partnerská pracovná skupina z Rzeszówa. zástupcovia oboch krajín preto diskutovali aj o rozvoji spolupráce v ďalšom programovacom období 2014 – 2020. Víziou pre nové programovacie obdobie je prepojenie miest Prešov na slovenskej strane a Rzeszówa na strane poľskej. V tejto súvislosti sa 2. októbra v Bruseli pripravuje konferencia zameraná na Viu Karpatiu - Szlaktransportowy ViaCarpatia – szansa rozwoju dla wschodnich regionów UE, w tymPolski a Słowacji.

***

Prešov 25. mája 2012

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 25.05.2012 / Aktualizované: 25.05.2012 HoreTlačiť