Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Letná údržba ciest

Cestári sa tento týždeň zrejme pustia do výtlkov

Priaznivé poveternostné podmienky umožnili Správe a údržbe ciest (SÚC) PSK začať po náročnej zime v januári a vo februári pomerne skoro práce súvisiace s letnou údržbou ciest. Prioritu v prvých dňoch a týždňoch majú činnosti na odstránenie následkov zimnej sezóny.

Už v 11. týždni (v polovici marca) vyrazili na regionálne komunikácie (cesty II. a III. triedy) nové stroje na čistenie ciest kúpené v roku 2011 – samozberné zametače a kropnice. Tieto technologické zariadenia sú nasadzované v intravilánoch miest a obcí. K dnešnému dňu prečistili cca 290 km. V extraviláne sa na čistenie vozoviek zatiaľ prevažne používajú traktorové metly, ktoré doteraz vyčistili cca 500 km ciest.

Ďalšou dôležitou činnosťou po zime je odstraňovanie výtlkov. To závisí od možnosti zabezpečenia asfaltovej obaľovanej drviny. Správa a údržba ciest PSK ju nakupuje od rôznych dodávateľov, ktorí však zatiaľ s jej výrobou ešte nezačali. Na opravu výtlkov sú cestári pripravení nastúpiť prakticky okamžite. Tento týždeň, podľa poveternostných podmienok, sa začnú práce oblastiach Svidník, Prešov a Bardejov. Zamerajú sa hlavne na frekventované cesty I. triedy – cesty I/73, I/77, I/68 a I/18. Z ciest II. a III. triedy to budú predovšetkým komunikácie v meste Prešov, či cesta II/545 Prešov – Bardejov.

Stálymi prácami po zime je zber snehových kolov a snehových zábran. Medzi bežné práce patrí aj čistenie a hĺbenie priekop pre zlepšenie odtokových pomerov. SÚC PSK aktuálne eviduje výkony na 62 priekopách. Postupne s pribúdajúcimi dňami sa rozvinú ďalšie práce vykonávané v rámci letnej údržby na regionálnych komunikáciách v správe Prešovského samosprávneho kraja.

Prešovský samosprávny kraj spravuje 2 438 kilometrov ciest II. a III. triedy. Od roku 2004, kedy komunikácie prevzal do svojej správy, investoval do ich modernizácie vyše 100 mil. €. Na letnú a zimnú údržbu je každoročne vyčlenených cca 15,5 milióna eur.

***

Prešov 26. marca 2012

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 26.03.2012 / Aktualizované: 27.03.2012 HoreTlačiť