Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Krídla túžby pre prešovskú Barličku

PSK opäť udelil ocenenia v sociálnych službách

Prešovský samosprávny kraj 19. októbra udelil ocenenia v sociálnych službách. V Divadle Jonáša Záborského v Prešove boli počas koncertu bez bariér Krídla túžby odovzdané ceny v troch kategóriách. O ocenených rozhodli členovia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK.

V kategórii zariadenie sociálnych služieb cenu Krídla túžby získala nezisková organizácia Barlička z Prešova za výnimočnú kvalitu v sociálnych službách.V kategórii zamestnanec zo zariadenia sociálnych služieb si cenu odniesla Lýdia Forbergerová z Domova sociálnych služieb (DSS) Ľubica, ktorá už 22 rokov pôsobí v krízovom stredisku v Kežmarku, kde pomáha deťom. V kategórii prijímateľ v zariadení sociálnych služieb si cenu prevzal Alexander Makula z Centra sociálnych služieb (CSS) Pod Tatrami v Batizovciach, ktorý v centre pracuje ako opatrovateľ a je držiteľom bronzovej medialy zo špeciálnej olympiády. Všetci ocenení si prevzali cenu Krídla túžby - symbol okrídlenej barly v žltom srdci.

Tento koncert bez bariér priamo nadväzuje na tradíciu prehliadky Deň bez bariér, ktorého sedem ročníkov pripravil PSK v rokoch 2003 až 2009. Pridanou hodnotou je práve udeľovanie ocenení: „Práca v sociálnej sfére je veľmi náročná a zložitá. Preto chceme morálne oceniť tých najúspešnejších a najšikovnejších v sociálnych službách v Prešovskom samosprávnom kraji, či ide o pracovníkov alebo prijímateľov,“ vysvetlil predseda PSK Peter Chudík. Ako zdôraznil, „oceňujeme všetkých, bez ohľadu na zriaďovateľa, nechceme ich deliť na verejných a neverejných poskytovateľov, všetci poskytujú rovnako dôležité služby.“

Prešovskému galakoncertu Krídla túžby predchádzalo päť lokálnych koncertov. V Prešove, Osadnom, Tovarnom, Kalinove a v Spišskom Podhradí počas júna vystúpilo 370 prijímateľov sociálnych služieb z 34 zariadení. Na každom lokálnom koncerte hodnotiaca komisia vybrala jedno zariadenie, ktoré s pripraveným programom vystúpilo na slávnostnom odovzdávaní cien. Na veľkej scéne DJZ sa predstavili prijímatelia sociálnej pomoci z piatich zariadení: CSS Slnečný dom Prešov s programom Tri prasiatka, DSSDúha Bardejov a ich program Veselica na dedine, CSS Pod Tatrami Batizovce s vystúpením Chaos na mravenisku, Zariadenie pre seniorov a DSS Humenné s vystúpením nazvaným Páranie peria a DSS Stropkov si pripravil program Lakomec v krajčírskej dielni.

Ako špeciálny hosť programu vystúpili prijímatelia sociálnych služieb z partnerského zariadenia v Ustrzykach Dolnych (Poľsko) a členovia hudobnej skupiny Kanuščákovci s hosťom Monikou Kandráčovou.
Pred koncertom bola vo foyeri DJZ v Prešove tradične otvorená výstava tvorivosti a zručností prijímateľov zariadení sociálnych služieb spojená s predajom.

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú služby pre 2 538 prijímateľov sociálnej pomoci. Pracuje v nich 1469 pracovníkov.
Pre ďalších 1024 prijímateľov sociálnej pomoci poskytujú služby neverejní poskytovatelia na území kraja.

***

Profily ocenených

Občianske združenie Barlička

 • ocenenie za výnimočnú kvalitu v sociálnych službách
 • Občianske združenie Barlička vzniklo koncom roku 1999 z iniciatívy rodičov telesne postihnutých detí, ktoré navštevovali integrovanú bazbariérovú základnú školu v Prešove. Od svojho vzniku združenie prešlo veľkou zmenou, od malého zariadenia, ktoré sa zaoberalo ťažko postihnutými deťmi a mladými ľuďmi, po vybudovanie komplexne plne kvalifikovaných sociálnych služieb poskytovaných pre rôzné vekové skupiny zdravotne znevýhodnených občanov.
 • Návrh na ocenenie podalaza prijímateľov sociálnej služby Viera Andrejková.

Lýdia Forbergerová,Krízové stredisko Kežmarok (organizačná jednotka DSS Ľubica)

 • ocenenie za dlhoročnú prácu
 • Za svoje 22 ročné pôsobenie v Krízovom stredisku v Kežmarku pomáhala deťom, ktoré sa ocitli v kríze, v sociálnej a hmotnej núdzi. Vo svojej práci sa riadi heslom vytvoriť deťom oázu pohody a šťastia , aby nemali pocit krivdy, aby boli jedinečné, úžasné.
 • Návrh na ocenenie podala Eva Ďorďová, riaditeľka DSS v Ľubici.

Alexander Makula, CSS Pod Tatrami, Batizovce

 • ocenenie za obetavú prácu v zariadení a úspechy v športovej oblasti
 • Držiteľ certifikátu Slovenského červeného kríža s možnosťou vykonávať opatrovateľskú činnosť, pracuje v CSS ako opatrovateľ na oddelení zvýšenej starostlivosti. Svedomito si plní všetky svoje pracovné povinnosti, je šikovný a zodpovedný. Popri svoje práci je členom Slovenského hnutia špeciálnych olympiád a je držiteľom bronzovej medaily zo špeciálnej olympiády v írskom Dubline.
 • Návrh na ocenenie podala Danica Ďuricová, riaditeľka CSS Pod Tatrami, Batizovce.

***

 

Prešov 18. októbra 2012

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 19.10.2012 / Aktualizované: 19.10.2012 HoreTlačiť