Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

INEKO hodnotí samosprávu

Prešovský samosprávny kraj hospodári najlepšie spomedzi všetkých vyšších územných celkov na Slovensku. Vyplýva to z údajov Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO na internetovom portáli, kde sú zverejnené informácie o hospodárení slovenských obcí a vyšších územných celkov. Finančné zdravie Prešovského kraja má hodnotu +1,5 na stupnici od -3 po +3. 

Finančné skóre vyššie ako jeden má už len Nitriansky samosprávny kraj (+1,3). Štyri kraje sa hýbu v rozmedzí +0,1 až +0,9. Najhoršie je ohodnotené hospodárenie Trnavského a Banskobystrického samosprávneho kraja, -0,1.

Medzi päť najdôležitejších indikátorov finančnej stability samospráv patria celkový dlh, dlhová služba, záväzky aspoň 60 dní po splatnosti, okamžitá likvidita a základná bilancia. Až dva z nich (záväzky aspoň 60 dní po splatnosti a okamžitá likvidita) majú v PSK najvyššie ohodnotenie +3.

Inštitút však sleduje aj iné indikátory – ako napríklad dlh na obyvateľa. Celkový dlh na obyvateľa v PSK predstavuje 75 €, v roku 2010 to bolo 81 €.

Na výpočet indikátorov finančnej stability INEKO sleduje viaceré finančné ukazovatele, ako napríklad bežné a kapitálové príjmy a výdavky, záväzky, bankové úvery a výpomoci, úrokové splátky, pohľadávky, výsledok hospodárenia, neobežný majetok, či počet obyvateľov.

„Pozitívne hodnotenie finančnej kondície kraja je pre nás zadosťučinením. Považujem to za výsledok dlhodobej tímovej práce. Sme maximálne zodpovední pri vynakladaní finančných prostriedkov a nemáme benevolentný prístup k používaniu zdrojov, pričom prihliadame na odborné finančné stanoviská. Nie je to vždy pozitívne prijaté, ale ukazuje sa, že je to správna cesta,“ komentuje hodnotenie predseda PSK Peter Chudík.

Prešovský samosprávny kraj je s počtom obyvateľov takmer 810 000 najľudnatejším regiónom Slovenska. Bežné príjmy PSK v roku 2011 presiahli 150 mil. €. Kapitálové výdavky v tom istom roku prevýšili 37,3 mil. €, kým v roku 2010 to bolo menej ako 24 mil. €.

Z miest Prešovského kraja má najvyššie skóre mesto Kežmarok +2,4, ktoré ako jediné presiahlo hodnotu +2. Zhodné skóre +1,7 dosiahli mestá Svit a Spišské Podhradie. Na opačnom konci rebríčka s hodnotou -1,3 je Veľký Šariš, za ktorým nasleduje Vranov nad Topľou so skóre -0,6. Krajské mesto Prešov má finančné zdravie ohodnotené na +0,1.

***

Prešov 31. mája 2012

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 31.05.2012 / Aktualizované: 31.05.2012 HoreTlačiť