Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Energetický deň 2012

Prvý energetický deň v Prešovskom kraji

Deň na vlastný pohon, Deň bez počítačov, ale aj Medový deň

V stredu 20. júna PSK po prvýkrát zorganizoval Energetický deň v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). Aktivity vo všetkých okresoch kraja boli zamerané na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívania obnoviteľných zdrojov energií. „Naším cieľom bolo zoznámiť odbornú i laickú verejnosť s témou udržateľnej energie,“ priblížil Peter Chudík, predseda PSK.

Spolu 40 kultúrnych inštitúcií a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK pripravilo mnohé aktivity, ako kvízy, súťaže, exkurzie, besedy, zber druhotných surovín, prezentácie i zber energetických článkov. Medzi najzaujímavejšie patrili aktivity v Snine, kde sa konal Deň na vlastný pohon, prípadne Deň bez počítačov v Levoči, Medový deň vo Svidníku, alebo bardejovské bábkové divadlo Ako Jano smeti triedil...

Samosprávny kraj pripravil v rámci energetického dňa fotografickú súťaž Zelená energia a PSK, z ktorej bola v budove úradu 20. júna inštalovaná výstava najúspešnejších fotografií. „Napokon sme do súťaže dostali 56 fotografií. Autori od 17 do 70 rokov sa s touto témou vysporiadali veľmi tvorivo. Mali sme problém vybrať 30 fotografií na výstavu a ešte väčší problém určiť tie najkrajšie. Prezradím, že medzi ocenené patria fotografie z vodnej nádrže Domaša, hradu Ľubovňa, Torysy i Vysokých Tatier. Napokon máme víťazov, ktorých odmeníme, ale poďakovať chcem všetkým, ktorí sa zapojili. Veľmi si ceníme osobnú zaangažovanosť občanov. Výstavu určite zopakujeme počas dňa otvorených dverí v októbri,“ zhodnotil P. Chudík.

Veľkým prínosom je podľa župana založenie Energetického klastra Prešovského kraja: „Ide o prepojenie inštitúcií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a zelených technológií. Cieľom klastra je zabezpečiť konkurencieschopnosť kraja pri maximálne efektívnom využívaní prírodných zdrojov.“ Zakladajúcimi členmi klastra sú Prešovský samosprávny kraj, Slovenská agentúra životného prostredia, Prešovská univerzita a Environmentálna energetická agentúra.

Energetický deň je súčasťou celoeurópskeho podujatia, ktoré každoročne organizuje Európska únia - Európsky týždeň udržateľnej energie. Európsky týždeň udržateľnej energie je najväčším európskym fórom, ktoré sa zaoberá témou budúcnosti obnoviteľných energií a riešeniami na znižovanie energetickej spotreby. Vytvára priestor pre stretnutie a komunikáciu zainteresovaných strán na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
Európsky týždeň udržateľnej energie sa pravidelne uskutočňuje od roku 2005. V roku 2011 sa v rámci tejto iniciatívy udialo 720 podujatí v 43 krajinách, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 150 000 návštevníkov.

Tohtoročný európsky týždeň udržateľnej energie sa koná od 18. do 22. júna. V jeho priebehu sa v rôznych častiach Európy konajú stovky podujatí zameraných predovšetkým na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívanie obnoviteľných zdrojov energií. Prešovský kraj sústredil aktivity na 20. jún.

***

 

Výsledky fotografickej súťaže Zelená energia a PSK:

 1. miesto: Andrej Belovežčík, Stropkov - Domaša 2007: Čiara života
 2. miesto: Mário Veverka, Stará Ľubovňa – Výstup na skládku
 3. miesto: Branislav Babjak, Poprad – Stožiar II.
 4. miesto: Milan Országh, Prešov – Nespútaná voda
 5. miesto: Marek Repko, Tovarné – Slnečná elektráreň
 6. miesto: Peter Ivan, Prešov – Vysoké Tatry

***

Prešov 20. júna 2012

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 20.06.2012 / Aktualizované: 25.06.2012 HoreTlačiť