Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dotácie PSK 2012

O príspevkoch rozhodnú poslanci 19. júna

Prešovský samosprávny kraj sa v tomto roku opäť vrátil k poskytovaniu dotácií na podporu rôznych aktivít v kraji prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. 15/2008. Tento rok je v troch programoch - Šport, Kultúra a Sociálne služby, k dispozícii spolu 300 000 €. Na základe výzvy Úrad PSK zaevidoval spolu 380 žiadostí v objeme 1,03 mil. €. 

 

Najviac žiadostí, 193, smerovalo do programu Šport. Z tohto počtu 107 záujemcov – predovšetkým obcí, chce stavať, rekonštruovať, opraviť, alebo vybaviť náradím nejaké športovisko. Na to žiadajú od regionálnej samosprávy vyše 434 000 €. Ďalších 60 žiadostí je zameraných na usporiadanie športových podujatí v rámci opatrenia Šport pre všetkých. V rámci opatrenia športový reprezentant kraj zaevidoval 10 žiadostí na podporu šermiarov, mažoretiek volejbalistiek i paralympionika.

Program Kultúra zaevidoval 145 žiadostí o dotáciu. Až 116 z nich sa sústredilo na opatrenie nehmotné kultúrne dedičstvo – živá kultúra, teda na organizáciu rôznych kultúrnych podujatí. Žiadatelia plánujú organizovať rôzne folklórne slávnosti, festivaly, premiéry súborov, obecné oslavy, dni ľudových tradícií, stretnutia rodákov, či vydanie rôznych publikácií. Od kraja požadujú zdroje v sume presahujúcej 207 000 €.
Spolu 29 záujemcov žiada finančné prostriedky na obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce. Majú záujem rekonštruovať rôzne sakrálne objekty, ale aj obnovu pamätníkov. Medzi žiadosťami nechýba návrh na zriadenie turisticky atraktívnych miest pre návštevníkov regiónu, ako napríklad sprístupnenie historickej pamätnej pivnice, alebo zriadenie pamätnej izby rodákov. Od kraja očakávajú pomoc vo výške takmer 120 000 €.

V programe Sociálne služby dominovali žiadosti na rekonštrukciu a opravu zariadení sociálnych služieb. Prišlo ich spolu 16 s požiadavkou na viac ako 62 000 €. Žiadatelia chcú rekonštruovať hygienické zariadenia, či budovať terapeutickú miestnosť. V rámci druhého opatrenia - podpora podujatí pre skupiny obyvateľov odkázaných na sociálne služby, úrad zaevidoval päť žiadostí.

Vo všetkých prípadoch je podmienkou spolufinancovanie zo strany žiadateľa a realizácia počas roku 2012. Spomedzi 380 žiadostí bolo 37 vyradených pre nesplnenie niektorej z požadovaných podmienok. Zhodne po 16 žiadostí bolo vyradených v programoch Šport a Kultúra a päť v programe Sociálne služby.

O pridelení finančných prostriedkov dnes v Prešove pracovne rokovali poslanci krajského parlamentu. Ako zdôraznil predseda PSK Peter Chudík, „rozdelenie prostriedkov je plne v ich kompetencii.“ O pridelení dotácií budú poslanci hlasovať na najbližšom zasadnutí krajského parlamentu 19. júna.

Dotácie na podporu aktivít pre rôzne subjekty naposledy prideľoval Prešovský samosprávny kraj v roku 2009, pričom išlo o sumu takmer 580 000 €. V ďalších rokoch bol grantový systém pozastavený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. „Neznamená to, že by sa situácia radikálne zmenila k lepšiemu. Cítime však veľký dopyt zo strany obcí i rôznych občianskych združení na podporu drobných loklánych aktivít. Nemajú odkiaľ získať financie, preto sme vyčlenili prostriedky z nášho rozpočtu. Považujeme to za náš príspevok k rozvoju regiónu,“ vysvetlil P. Chudík.

***

Prešov 4. júna 2012

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 04.06.2012 / Aktualizované: 05.06.2012 HoreTlačiť