Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dotácie 2012

V žiadostiach o dotáciu uspelo 212 projektov z celého kraja

PSK podporí športoviská, kultúrne podujatia i sociálne zariadenia

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja rozhodli tento týždeň o poskytnutí dotácií na podporu rôznych aktivít v kraji. Na základe výzvy Úrad PSK v marci zaevidoval spolu 380 žiadostí v objeme 1,2 mil. €, pričom projekty boli rozdelené do troch programov - Šport, Kultúra a Sociálne služby. Poslanci na rokovaní krajského parlamentu schválili 270 000 € pre 212 žiadateľov. 

Spomedzi 193 žiadostí, ktoré prišli do programu Šport, poslanci podporili 98 v celkovej výške presahujúcej 137 000 €. Na opravy, modernizáciu a výstavbu športovísk bolo pridelených vyše 96 000 € pre 61 žiadateľov. Na organizáciu 33 športových podujatí poslanci priklepli vyše 36 000 € a na podoru reprezentantov 4 620 € pre štyroch žiadateľov. Najväčšia dotácia, po 5 000 €, smeruje do športovo‑oddychového centra v Bardejovskej Novej Vsi a do športového areálu pri ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou. Mesto Svidník má ambíciu vybudovať skatepark (4 000 €), obec Krížová Ves chce oplotiť multifunkčné ihrisko (3 800 €), obec Nižná Sitnica získala 3 604 € na kryté korzo a Ruská Nová Ves 3 000 € na zriadenie obecnej posilňovne.

Program Kultúra zaevidoval 145 žiadostí o dotáciu, pričom poslanci podporili spolu 98 projektov sumou takmer 125 000 €. Na obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností je určených viac ako 43 000 € pre 19 projektov. Najviac, po 5 000 €, získali rímsko-katolícka cirkev na obnovu budovy farského úradu Poprad - Veľká a mesto Vranov nad Topľou na zvýšenie kvality zázemia pre organizáciu kultúrnych podujatí. Medzi zaujímavé projekty patrí aj sprístupnenie historickej kamennej pivnice vo Fričkovciach (1 000 €), či záchrana kaštieľa v Toporci (4 000 €). Pamätnú izbu významných rodákov chce v Humennom zriadiť mesto s podporou 4 354 €.
Na opatrenie živá kultúra, teda na organizáciu rôznych kultúrnych podujatí poslanci schválili vyše 81 000 € na 79 podujatí. Sú medzi nimi viaceré akcie s dlhoročnou tradíciou, ako Šaffova ostroha, festival horských filmov v Poprade, folklórne slávnosti obce Čirč, festival O gajdicu Andreja Mizeráka a mnohé ďalšie.

Najmenej bol zastúpený program Sociálne služby, kde prišlo 16 žiadostí. Dominovali žiadosti na rekonštrukciu a opravu zariadení sociálnych služieb, kde sa poslanci rozhodli podporiť päť projektov v sume takmer 5 000 €. Viaceré zariadenia si budú môcť zrekonštruovať hygienické zariadenia, prípadne strechu. Krajský parlament tiež odsúhlasil podporu troch podujatí pre obyvateľov odkázaných na sociálne služby v objeme prevyšujúcom 3 000 €. Celkovo išlo na program sociálne služby takmer 8 000 €.

Žiadateľom budú finančné prostriedky poskytované refundačným spôsobom. Znamená to, že penaize organizátori dostanú až po zrealizovaní akcie a zdokumentovaní reálnych nákladov.

Prešovský samosprávny kraj naposledy poskytoval dotácie v roku 2009, potom grantový systém pozastavil z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

***

Prešov 22. júna 2012

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 22.06.2012 / Aktualizované: 22.06.2012 HoreTlačiť