Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dotácia pre knižnice

Stotisíc eur = 12 500 nových kníh

Prešovský samosprávny kraj vyčlenil v tomto roku 100 000 € na doplnenie knižničného fondu v siedmich regionálnych knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. 

S týmto návrhom prekvapil knihovníkov predseda PSK Peter Chudík počas otvorenia Centra regionálnych dokumentov v Prešove. „Knižnice dnes ponúkajú verejnosti množstvo zaujímavých aktivít. Nie sú to len informácie zo všetkých dostupných zdrojov - kníh, novín, časopisov, internetu, ale mnohé ďalšie služby. Návštevníci môžu komunikovať, môžu sa začleniť do komunity, zúčastniť sa rôznych kurzov, výstav, príjemne a aktívne stráviť voľný čas,“ zdôvodnil župan.

Posledný účelový príspevok na nákup kníh poskytol kraj knižniaciam v roku 2006, bolo to 58 000 €. Odvtedy regionálne knižnice svoj fond priebežne dopĺňali, používali však na to vlastné prostriedky, alebo zdroje získané z rôznych grantov. Prírastok kúpou v roku 2011 predstavoval 15 270 kníh, čo je o 50 % viac ako v roku 2010, kedy mali knižnice krátené rozpočty pre krízu.

Keďže priemerná cena knihy v roku 2011 vychádzala na osem eur, z pridelených prostriedkov pribudne do regálov okolo 12 500 nových kníh.
Sedem knižníc si ako kritérium prerozdelenia stanovilo počet obyvateľov regiónu a počet registrovaných čitateľov. Najviac prostriedkov dostane Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove - 25 000 €. Podtatranská knižnica v Poprade sa teší na 17 700 € a pre Hornozemplinsku knižnicu vo Vranove nad Topľou je vyčlenených 13 300 €. Zhodne po 13 000 € použijú Okresná knižnica D. Gutgesela v Bardejove a Vihorlatská knižnica v Humennom. Najmenej získajú Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni a Podduklianska knižnica vo Svidníku, po 9 000 €.

„Knižnice v čase finančnej a ekonomickej krízy plnia pre obyvateľov našich regiónov významnú sociálnu funkciu. V súvislosti s rastom cien kníh pomáhajú rodinám zo sociálne slabších vrstiev obyvateľstva. Zvýhodneným zápisným vychádzame v ústrety nezamestnaným a seniorom. Návrh predsedu na nákup kníh a inováciu knižníc, ktorý schválili poslanci, prispeje k zvyšovaniu vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľov kraja, povzbudí deti k čítaniu a zmysluplnému tráveniu voľného času,“ zdôrazňuje riaditeľka Knižnice P.O. Hviezdoslava Marta Skalková.

Sedem regionálnych knižníc v Prešovskom kraji eviduje v súčasnosti 787 653 kníh a registruje 46 231 používateľov. V minulom roku si v nich obyvatelia kraja vypožičali spolu 1,5 milióna kníh. „Týmito účelovými prostriedkami každému čitateľovi knižnice, to znamená dieťaťu aj dospelému, prispeje alebo ušetrí vyšší územný celok 260 €, ktoré by dal na knihy,“ vysvetľuje M. Skalková.
Najväčší záujem u detí a mládeže je o príbehy zo života a fantasy literatúru. U žien sú stále populárne ženské romány, v poslednom čase od slovenských ženských autoriek, ktorých pribúda. Muži uprednostňujú literatúru faktu a vojnové romány. Študenti potrebujú hlavne študijnú literatúru a seniori čítajú skoro všetko.

Rozpočet regionálnych knižníc v pôsobnosti PSK v roku 2011 dosiahol 1,7 mil. €, z toho vyše 73 000 € získali knižnice z rôznych grantových schém.

***

Knižnica

Celkový počet kníh

Prírastok kníh - 2011

Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov

224 152

5 920

Podtatranská knižnica Poprad

143 442

4 187

Hornozemplínska knižnica Vranov n/T

73 522

2 570

Okresná knižnica D. Gutgesela Bardejov

81 521

766

Vihorlatská knižnica Humenné

108 844

1 686

Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa

58 843

1 582

Podduklianska knižnica Svidník

97 329

1 875

Spolu

787 653

15 270

 

***

Prešov 7. mája 2012

 

Veronika Fitzeková

hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 07.05.2012 / Aktualizované: 07.05.2012 HoreTlačiť