Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Školský rok 2011/2012

Pribudli nové atraktívnejšie odbory

Viaceré školy majú za sebou letnú modernizáciu

Školský rok 2011/2012 sa v Prešovskom kraji začal bez vážnejších problémov. Svoje brány otvorilo 82 stredných škôl pre približne 35 000 žiakov. Počty žiakov školy v prvých dňoch ešte stále upresňujú a presné čísla budú známe 16. septembra.

K 1. septembru sa na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy zrealizovali dve zmeny - Gymnázium v Spišskej Starej Ves prešlo pod nového zriaďovateľa - mesto Spišská Stará Ves, ktoré vytvorilo spojenú školu. Okrem toho sa v Kežmarku zlúčili dve školy - Stredná odborná škola (SOŠ) na Pradiarni a SOŠ na ulici Kušnierska brána 2.

Stredné školy sa aj naďalej musia vysporiadať s totálnym nezáujmom o remeslá a viaceré remeselné učebné odbory. Viaceré preto zaviedli nové odbory, u ktorých očakávajú zvýšený záujem študentov. Žiaci tak môžu študovať napríklad aj dizajn - grafický a priestorový dizajn vo Svidníku, výživu, ochranu zdravia a hodnotenie potravín v Humennom, technológiu ochrany životného prostredia v Humennom, animovanú tvorbu v Prešove, či odbor mechanik požiarnej ochrany v Humennom alebo Starej Ľubovni.

Viaceré školy počas prázdnin realizovali modernizáciu budov. Nešlo o veľké projekty, boli to rekonštrukcie zamerané najmä na zníženie tepelných strát. Rekonštrukcie kotolní sa vykonali na Spojenej škole J. Henischa v Bardejove, SPŠ stavbnej v Prešove, SOŠ na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni, SPgŠ v Levoči. Vymenené okná boli na SOŠ v Stropkove, na Strednej umeleckej škole v Prešove a na internáte SOŠ technickej v Prešove. V Humennom bola ukončená rekonštrukcia budovy SPŠ chemickej a potravinárskej, do areálu ktorej sa presťahovala aj obchodná akadémia. Pedagogická a sociálna akadémia v Prešove rekonštruovala fasádu a kanalizáciu. Inde boli upravené sociálne zariadenia, sprchy hlavne pri telocvičniach, aby boli viac viac využívané školské areály aj na prenájom. V ďalších školách a školských zariadeniach prebehli jednoduché údržbárske práce ako maľovanie tried, chodieb.

Rozpočet na oblasť vzdelávania v Prešovskom kraji ročne predstavuje 62 mil. €. Na školách pracuje takmer 4 400 zamestnancov, z toho vyše 3 100 pedagogických a 1250 nepedagogických pracovníkov.

***

Prešov 5. septembra 2011

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 06.09.2011 / Aktualizované: 19.01.2012 HoreTlačiť