Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Otvorený list

Reakcia predstaviteľov samospráv na otvorený list podpredsedu vlády a ministra financií Ivana Mikloša 

Predsedovia Banskobystrického, Žilinského, Košického, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Prešovského samosprávneho kraja dôrazne protestujú proti demagógii, ktorej sa dopustil podpredseda vlády Ivan Mikloš. V otvorenom liste, ktorý adresoval predstaviteľom samospráv, chýba to najpodstatnejšie – otvorenosť. Otvorenosť v tom, aby priznal, že každoročne pribúdajú samosprávam nové kompetencie, avšak nie so zodpovedajúcim objemom financií, čo je v príkrom rozpore s Európskou chartou samosprávy. Otvorenosť v tom, že takýmto návrhom vláda berie samospráve podstatnú časť výnosov a presúva ju v prospech štátu. Fakty, ktoré minister otvorene nepriznal, hovoria jasnou rečou:
26. júla 2011 boli zástupcovia krajov na prerokovaní východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012-14 na Ministerstve financií SR a dostali písomnú informáciu, že na rok 2012 budú mať samosprávne kraje podiel na daniach vo výške 472 mil. eur bez akejkoľvek zmienky o pripravovanom zákone.

Už o necelé tri týždne 11. augusta boli zástupcovia samosprávy na MF SR, kde im oznámili, že je pripravený nový zákon o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve. Minister Mikloš za 16 dní pripravil zákon, ktorého dôsledky budú znášať všetky obce, mestá a kraje na Slovensku. Berie mestám, obciam a samosprávnym krajom 250 miliónov. A ešte hovorí, že im prináša stabilitu. Ide o nesystémový a dehonestujúci zásah do podstaty miestnej demokracie, ktorú tvoria práve samosprávy. Predsedovia samosprávnych krajov vyzývajú ministra na odbornú diskusiu o tak závažnom zákone, ktorý nemôže vzniknúť za pár dní, bez akýchkoľvek posúdení dopadov na obyvateľov. V rámci pripomienkovacieho konania bolo vznesených 39 zásadných pripomienok. MF až 31 z nich neakceptovalo!!!

 ***

Prešov 7. októbra 2011

Predsedovia samosprávnych krajov

 • Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja
 • Vladimír Maňka, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
 • Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja
 • Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja
 • Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • Pavol Sedláček, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 07.10.2011 / Aktualizované: 19.01.2012 HoreTlačiť