Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Osturňa - Niedzica

Zmodernizovaný hraničný priechod Lysá nad Dunajcom - Niedzica

Cestári opravili 14 kilometrov ciest na Zamagurí

Cestári 1. decembra odovzali do predčasného užívania cesty, ktoré rekonštruovali v rámci projektu Modernizácia cestného spojenia Osturňa – štátna hranica – Niedzica.

S príspevkom ERDF vo výške 6 mil. € ide o najväčší cestársky projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007 – 2013,“ zdôrazňuje Vladimír Kozák, riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK. Práve SÚC PSK je vedúcim partnerom celého projektu, do ktorého sú zapojené aj Powiatový Zarzad Dróg w Nowym Targu, mesto Spišská Stará Ves a obec Osturňa.

Projekt sa začal realizovať ešte v roku 2008. Bol rozdelený do štyroch etáp. Celkové náklady dosiahli 7,4 mil. €. Práce na jednotlivých stavebných častiach sa realizovali viac ako dva roky – od júla 2009, pričom zhotoviteľom boli Inžinierske stavby, a. s., Košice. Rozpočet na poľskej strane predstavoval 4,1 mil. €, na slovenskej takmer 3,3 mil. €. Na slovenskej strane boli zmodernizované úseky komunikácií v celkovej dĺžke 13,8 km – úseky Spišské Hanušovce – Matiašovce, Frankovský kopec, obec Osturňa, prejazd mestom Spišská Stará Ves a ďalej až po štátnu hranicu Lysá nad Dunajcom. Súčasťou rekonštrukcie boli aj viaceré mostné objekty.
Všetky zmodernizované úseky ciest spájajú zámok v obci Niedzica na poľskej strane so slovenskou obcou Osturňa, ktorá je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Pozdĺž cesty medzi Spišskou Starou Vsou a Niedzicou bol vybudovaný chodník pre peších, ktorým sa turisti môžu prejsť medzi týmito dvoma významnými turistickými sídlami v prihraničnej oblasti.

„Pieniny sú oblasťou s vysokým potenciálom turistického ruchu a cezhraničnej spolupráce. Kvalita ciest však nie je dostatočná a infraštruktúra bola hodne opotrebovaná. Pritom hraničný priechod Niedzica – Lysá na Dunajcom je druhým najvyužívanejším priechodom na slovensko-poľskej hranici. Ročne ním prejdú takmer dva milióny ľudí. Preto sme rekonštrukciu týchto ciest zaradili medzi naše priority,“ zdôvodnil predseda PSK Peter Chudík.

Oprava ciest na slovensko-poľskom pohraničí bude plynulo pokračovať realizáciou projektu Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov s rozpočtom 2,33 mil. €.

***

Prešov 1. decembra 2011

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 01.12.2011 / Aktualizované: 12.01.2012 HoreTlačiť