Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Most Orlov

Unikátna stavba z pohľadu zložitosti a technického riešenia

 

V dôsledku povodní v júni 2010 došlo k podmytiu a následnému zborteniu mosta na ceste č. III/544001 v obci Orlov. V rámci povodňových škôd išlo o doteraz najväčšie poškodenie mostnej stavby od vzniku Správy a údržby ciest PSK v roku 2004.

Nakoľko spadnutá mostná konštrukcia mohla spôsobiť vážne ohrozenie pri zvýšenej hladine rieky Poprad pod vplyvom topiaceho sa snehu, v mesiacoch december 2010 – január 2011 bola vykonaná demolácia mosta. Pôvodný most, široký 10,5 m, premosťoval rieku Poprad v dĺžke 88,1 m.

SÚC PSK súbežne s demontážou zabezpečovala spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mosta a verejnú súťaž na dodávateľa. Zhotoviteľ - Inžinierske stavby, a.s. Košice si stavenisko prevzal 10. júna 2011.

Most Orlov je prvá stavba mosta na území PSK s oceľovou nosnou konštrukciou (odkedy cesty II. a III. triedy patria vyššiemu územného celku). Z pohľadu zložitosti a technického riešenia ide o výnimočnú stavbu na území kraja.

Oceľovú konštrukciu mosta tvorí dvojica hlavných priehradových celozváraných nosníkov. Výška priehradovej konštrukcie je 6,9 m a dĺžka 60,02 m. Celková hmotnosť konštrukcie vrátane všetkých priečnikov a chodníkových konzol mosta je 224 ton.
Inštalácia prebehla spôsobom nasúvania na opory mosta ťažkou technikou. Za zmienku stojí najmä pásový žeriav DEMAG typ CC 2800, ktorého základné rameno má dĺžku 60 m. Hmotnosť celého žeriavu je 472 t, pričom mu protiváhou pomáhalo ďalšie závažie o hmotnosti 300 t.

Dlho očakávané spojenie mostných opôr oceľovou konštrukciou sa uskutočnilo 29. novembra. Stavebníci priamo na mieste riešili aj ďalší postup prác týkajúcich sa úplného sprevádzkovania mosta. Tento proces však výrazne ovplyvnia poveternostné podmienky. Pre peších bude by mal byť most prístupný do Vianoc, pre motoristov je plán sprejazdnenia v obmedzenom režime v januári roku 2012. Celá stavba má byť ukončená za 13 mesiacov, do júna 2012.

Celkový stavebný rozpočtový náklad tohto unikátneho diela dosahuje cca 1,2 mil. € a na jeho financovanie sú použité prostriedky na odstránenie povodňových škôd vyčlenených vládou SR v roku 2010.

***

Prešov 29. novembra 2011

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 29.11.2011 / Aktualizované: 30.11.2011 HoreTlačiť