Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Deň Prešovského kraja 2011

Veľký záujem o bezplatné vstupy i bezplatný zápis

Správny počet bankoviek uhádlo 42 návštevníkov 

Deň Prešovského kraja 27. októbra vyvolal veľký záujem u verejnosti – aj v kultúrnych zariadeniach, ktoré regionálna samospráva zriaďuje, aj priamo v Prešove na Úrade PSK.

Múzeum v Kežmarku v tento deň navštívilo 760 návštevníkov. Časť prišla počas dňa, väčšina si návštevu nechala na večerné hodiny, kedy sa na nádvorí hradu uskutočnil Halloween.
Hrad a skanzen v Starej Ľubovni navštívilo v tento deň 785 návštevníkov. V expozíciách sme zabezpečovali bezplatný vstup. Počas prehliadky sa návštevníci zamerali hlavne na zaujímavosti o reštaurovaní ikonostasu gréckokatolíckom kostolíku z Matysovej a histórii poľských korunovačných klenotov,“ uviedla Otília Barlíková z Ľubovnianskeho múzea.

V rámci Dňa Prešovského kraja navštívilo päť stálych expozícií Šarišského múzea v Bardejove celkom 439 osôb. „Lektori a lektorky v jednotlivých expozíciách venovali zvýšenú pozornosť nielen skupinám, ale aj jednotlivcom. Organizovaných návštevníkov v skupinách bolo o niečo viac ako jednotlivcov. Návštevníci sa síce nehlásili vopred, ale mnohí si telefonicky overovali voľný vstup do múzea,“ upresnil riaditeľ múzea František Gutek. V štruktúre návštevníkov prevládali domáci, tvorili asi 90 %. zahraničných (najmä Poliakov) bolo oveľa menej (asi 10 percent).

Podobná situácia bola aj inde - Krajské múzeum v Prešove si v tento deň pozrelo vyše 500, Podtatranské múzeum v Poprade vyše 200 návštevníkov.
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni zorganizovalo prehliadku záujmovej činnosti detí, Deti deťom. V pestrom programe vystúpilo 160 účinkujúcich pre 320 detí.

Špeciálny program 27. októbra pripravilo sedem knižníc v pôsobnosti regionálnej samosprávy. Knižnice v tento deň zaznamenali 2 985 návštevníkov a čitateľov. Do knižníc sa v jediný deň bezplatne zapísalo spolu 720 nových čitateľov a 447 čitateľov využilo možnosť odpustenia pokút za oneskorené vrátenie kníh.

Knižnice však pripravili aj ďalšie špeciálne aktivity, ako exkurzie, prezentácie regiónu, prednášky, výstavy, súťaže, koncerty, zážitkové čítania, či akciu Všimni si ma - 500 pohodených vyradených kníh v Ľubovnianskej nemocnici. Zúčastnilo sa ich viac ako 1 000 aktérov. V živej knihe Prešovský kraj ... blízky môjmu srdcu pribudlo 30 krásnych prianí a vyznaní od návštevníkov dňa otvorených dverí na Úrade PSK.
V rámci akcie Vymeň knihu za knihu obyvatelia kraja priniesli do knižníc spolu 131 kníh o mestách a obciach, za ktoré dostali obrazovú publikáciu Vitajte v Prešovskom kraji. Ako doplnila Marta Skalková, riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, „táto akcia trvá ďalej“. Podľa jej slov sa „všetky aktivity stretli s pozitívnym ohlasom u čitateľov aj verejnosti. Deň PSK v knižniciach bol veľmi úspešný – pre pracovníkov síce náročný ale tešíme sa na ďalší.“

Mimoriadny ohlas mal aj deň otvorených dverí na úrade PSK. Do súťaže, koľko 500 eurových bankoviek tvorí rozpočet PSK, sa zapojilo takmer 200 návštevníkov. Spolu 42 z nich správne vypočítalo, že rozpočet tvorí 344 548 kusov bankoviek. "Všetkým pošleme našu knihu, aby mali na tento deň pamiatku," sľúbil predseda PSK Peter Chudík.

Záujem bol aj o anketu týkajúcu sa cestovného ruchu. Takmer 100 návštevníkov odporučilo dobudovať Sigord, zviditeľniť viac areál Solivaru, Opálových baní, vybudovať cyklotrasy, kúpaliská a aquaparky, upozorniť viac na Šarišský hrad, Slanské vrchy, či Poloniny. Ako dominantu kraja označili Tatry, Levoču, či drevené kostolíky. Podľa obyvateľov je v Prešovskom kraji ideálna symbióza kúpeľov, kultúrno-historických pamiatok a prírody.

Deň Prešovského kraja zorganizoval Prešovský samosprávny kraj pri príležitosti 10. výročia vzniku vyšších územných celkov. Cieľom bolo priblížiť verejnosti kompetencie a činnosť samosprávy. Preto priamo v jednotlivých mestách boli bezplatne sprístupnené organizácie PSK, na úrade krajskej samosprávy v Prešove bola okrem bohatého sprievodného programu odprezentovaná aj história kraja a kompetencie.

***

Prešov 4. novembra 2011

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 04.11.2011 / Aktualizované: 12.01.2012 HoreTlačiť