Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Cena PSK 2011

Oceňovanie spojené s oslavou 10. výročia vzniku

Na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa 20. decembra uskutočnilo slávnostné odovzdávanie najvyšších ocenení v Prešovskom samosprávnom kraji – Ceny Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Ceny predsedu PSK. 

Tohtoročný galavečer bol spojený s oslavou 10. výročia vzniku vyšších územných celkov. Práve pred desiatimi rokmi, 20. decembra 2001, slávnostne skladali sľub prví poslanci a predseda Prešovského samosprávneho kraja. Kým predseda PSK bol úspešne zvolený počas všetkých troch volebných období, na desaťročnej histórii krajskej samosprávy sa doteraz podieľalo spolu 124 poslancov. Na oslavu boli pozvaní všetci poslanci krajského parlamentu, ktorí doteraz pôsobili v Zastupiteľstve PSK.

K štyridsiatke nositeľov krajských ocenení sa v tomto roku zapísalo ďalších šesť. Spomedzi 18 návrhov na udelenie Ceny PSK v roku 2011, ktoré úrad zaevidoval, poslanci napokon vybrali troch laureátov. Stali sa nimi historik doc. PhDr. Ivan Chalupecký, PhD. z Levoče za celoživotné dielo v oblasti archívnictva, regionálnych dejín Spiša a za bohatú publikačnú činnosť. Druhým laureátom sa stalo Divadlo Jonáša Záborského v Prešove za dlhoročnú kultúrnu osvetu, rozvoj a propagáciu divadelného umenia doma aj v zahraničí. Mgr. Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku, si prevzal cenu PSK za šírenie myšlienok náboženskej tolerancie, duchovnú prácu s mládežou a ochranu tradičných rodinných hodnôt.

Predseda samosprávneho kraja Peter Chudík sa v tomto roku rozhodol udeliť cenu folklórnemu súboru Makovica zo Svidníka za výnimočnú prezentáciu národnostnej kultúry a mimoriadne úspechy dosiahnuté šírením kultúrneho dedičstva našich predkov. Druhým laureátom Ceny predsedu PSK sa stalo zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom v Humennom za angažovaný, moderný, profesionálny a vysoko humánny prístup k starostlivosti o ťažko a dlhodobo chorých. Tretie ocenenie patrí regionálnemu historikovi a publicistovi Ivanovi Bohušovi v Tatranskej Lomnice za celoživotné dielo, muzeologickú prácu, bohatú publikačnú činnosť a osobnú zaangažovanosť pri propagácii tatranského regiónu. Ten sa pre zlý zdravotný stav nemohol podujatia zúčastniť a cenu prevzal jeho syn Ivan Bohuš ml.

Laureáti Prešovského regiónu preberali ceny už po ôsmykrát. Kraj doteraz takto ocenil viac ako 40 osobností a inštitúcií. Medzi doterajších držiteľov Ceny PSK patria napríklad Michal Kováč, prvý prezident Slovenskej republiky, Prešovská univerzita, diecézny biskup František Tondra, Jeho Blaženosť Nikolaj, prešovský eparcha Ján Babjak, eurokomisár Ján Figeľ, kardinál Jozef Tomko, Horská záchranná služba, či folklórny súbor Šarišan.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík doteraz cenu udelil Hokejovému klubu Poprad, hádzanárskemu klubu Tatran Prešov, hereckému manželskému páru - Jožovi a Kvete Stražanovcom, speváčke Márii Mačoškovej, sochárovi Dušanovi Pončákovi, akademickým maliarom Jurajovi Kresilovi a Andrejovi Smolákovi, či ortopédovi Jánovi Kľocovi.

Myšlienka oceňovať osobnosti a inštitúcie za prínos k rozvoju regiónu vznikla v roku 2004. Ako zdôraznil P. Chudík, „na ceny nie je viazané žiadne finančné ohodnotenie. Ide predovšetkým o morálne ocenenie zásluh, ktoré nie je možné vyčísliť žiadnou finančnou čiastkou.“ Cenu predstavujú hodnotné umelecké diela od akademickej sochárky Evy Fišerovej – gotická brána s doširoka otvorenými dverami a srdce, obomknuté po stranách krídlami.

***

Prešov 20. decembra 2011

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 20.12.2011 / Aktualizované: 19.01.2012 HoreTlačiť