Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Protikorupčná činnosť

Korupcia

Všetky dôležité informácie o korupcii nájdete na oficiálnej stránke boja proti korupcii Úradu vlády SR.

Adresa pre nahlasovanie korupcie na Úrad vlády SR

Úrad vlády SR

Sekcia prevencie korupcie a krízového manažmentu
odbor prevencie korupcie
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

 
Tel. č. sekretariát: 02/20925 615

e-mailová adresa: bpk@vlada.gov.sk

Oznámenia protispoločenského činu na PSK pre zamestnancov Ú PSK a OvZP

Protispoločenské konanie podľa zákonu 54/2019 Z. z. (pre zamestnancov Ú PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK)  je možné nahlásiť aj na Úrade PSK, a to na Útvar hlavného kontrolóra PSK.

Bližšie informácie ako nahlásiť o protispoločenský čin pre zamestnancov PSK a jeho zriadených organizácií

ZÁKON 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Publikované: 01.10.2020 / Aktualizované: 03.11.2023 HoreTlačiť