Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rok 2019

Materiály ÚHK PSK za rok 2019

Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK

Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK na 1. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK na 2. polrok 2019

Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK

Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za 1. polrok 2019

Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za 2. polrok 2019

Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK

Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za 1. polrok 2019

Stanoviská hlavného kontrolóra PSK

 

Smernice 

Publikované: 08.03.2019 / Aktualizované: 18.02.2020 HoreTlačiť