Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Štruktúra a obsah dokumentu RIUS 2014 - 2020

OBSAH dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia PSK na roky 2014 až 2020

Štruktúra pripravovaného dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 – 2020 je nasledovná:

  1. Úvod  (6-15)
  2. Analytická časť  (16-178)
  3. Strategická časť (179 - 281)
  4. Vykonávacia časť RIÚS Prešovský kraj a IÚS MFO mesta Prešov (282)
  5. Prílohy (292)

1. ÚVOD

1.1   Účel a cieľ dokumentu (7)

1.2   Tematická a územná koncentrácia RIÚS (8)

1.3   Stratégia a vízia (11)

1.4   Metodika prípravy RIÚS (12)

1.5   Príprava RIÚS a jej inštitucionálne zabezpečenie (14)

2. ANALYTICKÁ ČASŤ

Prioritná os č. 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch (16)

Regionálna integrovaná územná stratégia PK (16)

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti mesta Prešov (45)

Prioritná os č. 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám (64)

Regionálna integrovaná územná stratégia (64)

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti mesta Prešov (100)

Prioritná os č. 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu na území MFO mesta Prešov (129)

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti mesta Prešov (129)

Prioritná os č. 4 Zlepšenie kvality života v území PK s dôrazom na životné prostredie (142)

Regionálna integrovaná územná stratégia PK (142)

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti mesta Prešov (152)

SWOT analýza Integrovaná územná stratégia Prešovský kraj (161)

SWOT analýza Integrovaná územná stratégia Mestskej funknčnej oblasti mesta Prešov (171)

3. STRATEGICKÁ ČASŤ

Prioritná os č. 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch (179)

Regionálna integrovaná územná stratégia PK  (179)

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti mesta Prešov  (195)

Prioritná os č. 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  (207)

Regionálna integrovaná územná stratégia PK  (207)

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti mesta Prešov  (234)

Prioritná os č. 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu na území MFO mesta Prešov (251)

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti mesta Prešov (251)

Prioritná os č. 4 Zlepšenie kvality života v území PK s dôrazom na životné prostredie  (261)

Regionálna integrovaná územná stratégia PK  (261)

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti mesta Prešov  (273)

4. VYKONÁVACIA ČASŤ RIÚS Prešovský samosprávny kraj a IÚS MFO mesta Prešov

(282)

PRÍLOHY

 

 

  

 

Publikované: 10.02.2016 / Aktualizované: 01.03.2017 HoreTlačiť