Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

RIUS Prešovského kraja 2014 - 2020

Schválenie Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja (RIUS PSK) na roky 2014-2020

 

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

 Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

 

V súvislosti s procesom schvaľovania Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja na roky 2014 - 2020 Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program, si Vás dovoľujeme informovať, že Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program dňa 27. 7. 2016 schválil predloženú Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Prešovského kraja na roky 2014 - 2020 v súlade s § 15 bod (1) c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mgr. Štefan Pavlík
Odbor SO pre IROP PSK

tel.: +421 51 7081 166
email: stefan.pavlik@vucpo.sk

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

 

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020  

 

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

 

Publikované: 12.08.2016 / Aktualizované: 12.08.2016 HoreTlačiť