Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Financie kraja v kocke

 • 2002 – Prvý schválený rozpočet kraja dosiahol 67 mil. Sk. Majetok kraja predstavoval objem 4,9 mld. Sk.
 • 1. apríla 2002 – Kraje začali autobusovým dopravcom prispievať na vykrývanie strát vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave.
 • 2005 – Prelom pre samosprávne kraje v oblasti financií. Zavedenie fiškálnej decentralizácie prinieslo samosprávnym krajom väčšiu mieru samostatnosti. Boli vymedzené jasné pravidlá financovania z podielovej dane z príjmu fyzických osôb a zavedenie vlastnej dane z motorových vozidiel.
 • 2005 – Rozpočet kraja predstavoval 3,3 mld. Sk. Majetok kraja dosiahol objem 5,6 mld. Sk. Kraj ukončil rok s hospodárskym prebytkom 149 mil. Sk.
 • 11. júla 2006 – Podpis úverovej zmluvy medzi Európskou investičnou bankou a Prešovským samosprávnym krajom. Investície z úverových zdrojov v objeme 1,3 mld. Sk boli rozdelené do oblasti dopravy, vzdelávania, kultúry a sociálnych služieb. Drvivá väčšina prostriedkov bola určená na opravu a rekonštrukciu ciest, mostov, križovatiek, ale i do technologického vybavenia Správy a údržby ciest PSK.
 • 2007 – Investície do zhodnotenia majetku v pôsobnosti PSK dosiahli 910 miliónov Sk.
 • Jún 2008 – Neinvestičný fond PSK – NEFO, v grantovej schéme podporil 322 projektov v oblasti kultúry, športu a sociálnych vecí, ktoré sa realizovali na území kraja. Ich hodnota dosiahla spolu 24 mil. Sk.
 • 2009 – Investície v kraji dosiahli 28 mil. €, pričom až 10 mil. € smerovalo do modernizácie regionálnych ciest.
 • 2010 – Rozpočet kraja dosiahol 160 mil. €. Majetok kraja predstavoval objem 229 mil. €.

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor financií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 202

E-mail: financie@psk.sk

    

Pokyny a materiály pre OvZP

Publikované: 10.08.2016 / Aktualizované: 10.08.2016 HoreTlačiť