Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Financie

Financie Prešovského samosprávneho kraja

dekoračný obrázok

Základom finančného hospodárenia Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) je rozpočet, ktorý sa zostavuje  v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov a je súčasťou rozpočtu verejnej správy.

Postavenie rozpočtu samosprávneho kraja, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi samosprávnymi krajmi, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtom obcí ustanovuje Zákon č. 442/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu PSK a záverečný účet je zostavovaný v súlade s nasledovnými legislatívnymi predpismi.

Návrh rozpočtu PSK je prerokovaný a následne schválený Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja. Samotnému schváleniu návrhu rozpočtu PSK predchádza pripomienkové konanie, a to v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch podľa, ktorého musí byť návrh rozpočtu verejne prístupný najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Podrobnejšie informácie o financiách kraja

Podrobnejšie informácie o financiách kraja nájdete na uvedených odkazoch:

Súvisiace odkazy

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor financií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 202

E-mail: financie@psk.sk

    

Pokyny a materiály pre OvZP

Publikované: 05.01.2009 / Aktualizované: 23.09.2016 HoreTlačiť