Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Doprava v Prešovskom kraji

Cestná doprava (cesty 2. a 3. triedy)

Od 1. januára 2004 prevzal Prešovský samosprávny kraj (PSK) kompetencie v oblasti cestnej dopravy.

Kompetencie 

PSK zabezpečuje autobusovým dopravcom v kraji vyrovnávanie strát z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave.

V rámci svojich kompetencií

dekoračný obrázokOd 1. januára 2015 agendu dane z motorových vozidiel spravuje a vybavuje Daňový úrad SR, konkrétne miestne príslušné daňové úrady.

Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje výkon originálnej kompetencie ako aj prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom odboru dopravy oddelenia osobnej dopravy a prostredníctvom Správy a údržby ciest PSK a jeho oblastí a to na úsekoch cestnej dopravy, dráh a pozemných komunikácií.

Cesty 2. a 3. triedy

Od 1. januára 2004 prevzal PSK do svojej správy komunikácie 2. a 3. triedy. Na území PSK sa nachádza 2484 kilometrov ciest 2. a 3. triedy. Ich správu zabezpečuje PSK prostredníctvom vlastnej organizácie – Správa a údržba ciest PSK.

Dopravná infraštruktúra v Prešovskom kraji

Cestovné poriadky a tarifné podmienky

Autobusová doprava

V PSK zabezpečujú túto dopravu štyria dopravcovia:

Dopravné spojenie

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 18.11.2016 HoreTlačiť